f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 14/09/2564 41,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 1,345 ลิตร 15/09/2564 39,986.85 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 1,009 ลิตร 15/09/2564 29,997.57 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ที่ กม.0+600 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/09/2564 18,474.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/09/2564 92,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 683 ลิตร 14/09/2564 19,964.09 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนแผ่นราวกันอันตรายพร้อมเสาแลอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 3467 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ ที่ กม.11+129.380 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/09/2564 39,281.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อแอสฟัลท์ผสมเสร็จ จุ 20 กก. จำนวน 600 ถุง 09/09/2564 87,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนแผ่นราวกันอันตรายพร้อมเสาและอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 3467 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ ที่ กม.3+268 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/09/2564 39,281.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำการย้ายเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 Btu จำนวน 2 ชุด 09/09/2564 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ตรวจเช็คระบบพัดลม พร้อมเติมน้ำยา จำนวน 43 เครื่อง 09/09/2564 21,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 09/09/2564 74,485.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 08/09/2564 27,785.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ 08/09/2564 24,287.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 09/09/2564 74,485.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 624 รายการ