f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอยุธยา ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 33 รายการ 22/08/2562 189,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อเสาเข็ม คอร.รูปตัวไอ จำนวน 850 ต้น 21/08/2562 489,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0400 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.103+779 - กม.103+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/08/2562 450,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำความสะอาดผิวทางด้วยรถดูดกวาดเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงฯ แยุธยา จำนวน 300,367 ตร.ม. 05/07/2562 408,499.12 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร 02/07/2562 213,737.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่าง, หลัก กม.คอนกรีต, ต้นชาใบข่อย 02/07/2562 41,694.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าและแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ที่ กม.25+150 , กม.52+750 (บรอเวณทางเข้าและทางออกคู่ขนาน) โดยทำการRELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT,SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING 19/06/2562 101,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอยุธยา งานซื้อ Hot Mix 14/06/2562 273,656.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานปาดแต่ง ทางหลวงหมายเลข 3603 ตอน สามเรือน - กลางวังแดง ระหว่าง กม.4+800 - กม.4+980 ปริมาณงาน 1,620 19/06/2562 480,214.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา-นครหลวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+200 เป็นช่วงๆ ,ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอนท้ายเกาะ-เสนา ระหว่าง กม.11+556 - กม.35+485 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 678,124 ตร.ม 06/06/2562 271,249.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 274 ตัน 28/05/2562 494,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอยุธยา งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+500 (เป็นแห่งๆ), ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+550 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 208 ตัน 22/05/2562 499,014.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอยุธยา งานปาดแต่ง ทางหลวงหมายเลข 3603 ตอน สามเรือน - กลางวังแดง ระหว่าง กม.3+900 - กม.4+080 ปริมาณงาน 1,620 ตร.ม. 04/06/2562 489,934.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอยุธยา งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสร้างความปลอดภัย บริเวณถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน ถึง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 44 ต้น 12/06/2562 9,518,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ในทางหลวงหมายเลข 3467 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ ระหว่าง กม.9+400 - กม.19+556 ปริมาณงาน 1,000 อัน 30/04/2562 262,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 49 รายการ