f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก และสีโคลด์พลาสติก ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา, อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.3+700 - กม.23+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2564 234,910.95 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 20/04/2564 70,180.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอยุธยา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 09/04/2564 48,943.72 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานผลิตพร้อมติดตั้งป้ายหลัก กม.และป้ายหลัก กม.ย่อย ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.16+000 - กม.30+000 (บริเวณร่องกลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2564 288,988.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 07/04/2564 239,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 05/04/2564 28,843.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาเครื่องจักรทำงานซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.104+110 กม.104+290 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2564 274,933.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้แอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 68 ตัน 05/04/2564 110,092.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อยาง CSS-1 จุ 200 กก. จำนวน 2 ถัง 30/03/2564 11,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 169 ตัน 30/03/2564 332,085.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 1,100 ลิตร 31/03/2564 29,293.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานผลิตพร้อมติดตั้งป้ายหลัก กม.ย่อย ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.16+000 - กม.30+000 (บริเวณร่องกลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2564 135,800.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 29/03/2564 171,128.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 200 รีม 29/03/2564 18,832.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 29/03/2564 234,394.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 507 รายการ