f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอยุธยา ประกาศผลผู้ชนะได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ที่ 4 03/10/2562 64,568.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 3309 ตอน บางปะอิน - บางกระสั้น ระหว่าง กม.2+530 - กม.2+690 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 198 ตัน 23/09/2562 497,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอยุธยา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด (งานนอกเงินทุน) จำนวน 36 รายการ 26/09/2562 856,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อหินคลุก จำนวน 1,830 ลบ.ม. 26/08/2562 492,270.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0400 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.103+779 - กม.103+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/08/2562 448,552.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา-นครหลวง ระหว่าง กม.19+100-กม.20+400(ด้านซ้ายทาง)(เป็๋นช่วงๆ)ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16/09/2562 4,975,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 127 ตัน 19/08/2562 218,186.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอยุธยา ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 33 รายการ 16/09/2562 189,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อเสาเข็ม คอร.รูปตัวไอ จำนวน 850 ต้น 21/08/2562 489,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0400 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.103+779 - กม.103+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/08/2562 450,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำความสะอาดผิวทางด้วยรถดูดกวาดเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงฯ แยุธยา จำนวน 300,367 ตร.ม. 05/07/2562 408,499.12 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร 02/07/2562 213,737.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่าง, หลัก กม.คอนกรีต, ต้นชาใบข่อย 02/07/2562 41,694.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าและแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ที่ กม.25+150 , กม.52+750 (บรอเวณทางเข้าและทางออกคู่ขนาน) โดยทำการRELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT,SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING 19/06/2562 101,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอยุธยา งานซื้อ Hot Mix 14/06/2562 273,656.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 56 รายการ