f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3412 ตอน บางบาล - ผักไห่ ระหว่าง กม.24+120 - กม.25+820, ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.86+610 - กม.91+100 และ กม.92+600 - กม.111+420 ปริมาณงาน 999 อัน 04/08/2565 499,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายหลักกิโลเมตรย่อย ในทางหลวงหมายเลข 3043 ตอน อุทัย - หนองตาโล่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+000 ปริมาณงาน 72 ชุด 09/08/2565 57,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายหลักกิโลเมตรย่อยบนแบริเออร์คอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน - เกาะเรียน ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+510 ปริมาณงาน 121 ชุด 08/08/2565 30,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายหลักกิโลเมตรย่อย ในทางหลวงหมายเลข 3467 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ ระหว่าง กม.0+000 - กม.19+466, ทางหลวงหมายเลข 3470 ตอน ภาชี - ท่าเรือ ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+380 ปริมาณงาน 139 ชุด 08/08/2565 111,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/08/2565 226,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อแอสฟัลท์ผสมเสร็จ จุ 20 กก. มอก.479-2541 จำนวน 600 ถุง 03/08/2565 87,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายแนะนำทางม้าลาย ในเส้นทางควบคุมของแขวงทางหลวงอยุธยา (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) จำนวน 60 ชุด 03/08/2565 495,684.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้า HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ที่ กม.0+400 (เกาะกลาง) ปริมาณงาน 1 ต้น 01/08/2565 94,190.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน - เกาะเรียน ระหว่าง กม.4+700 - กม.4+800 (ด้านซ้ายทาง),ทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บ้านหว้า - อุทัย ระหว่าง กม.8+100 - กม.8+200 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 208 เมตร 02/08/2565 384,384.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 01/08/2565 372,039.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/07/2565 180,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอยุธยา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 งบกลาง(ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล.3263 ตอน อยุธยา -ไผ่กองดิน ตอน1 ระหว่าง กม.10+740-กม.10+940 08/08/2565 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/07/2565 5,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 25/07/2565 54,589.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร กิ่งเดี่ยวพร้อมโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ และฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ที่ กม.9+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 ต้น 25/07/2565 29,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,001 รายการ