f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 31/01/2566 131,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 36 ตัน 30/01/2566 80,316.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 27/01/2566 100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาเครื่องจักรทำงานปั้นคันดินกั้นน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3412 ตอน อยุธยา - บางบาล ระหว่าง กม.13+500 - กม.15+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/01/2566 440,876.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อแบตเตอรี่โดรน รุ่น DJI Phantom 4 จุ 5,870 มิลลิแอม จำนวน 2 ก้อน 30/12/2565 20,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอยุธยา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/01/2566 10,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/01/2566 11,060.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอยุธยา งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา และตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.2+450 - กม.20+450 (เป็นช่วงๆ) 06/01/2566 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม ขนาด 15x15 ซม. จำนวน 536 แผ่น 18/01/2566 42,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 40 ตัน 17/01/2566 90,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานติดตั้งหลักล้มลุก ขนาด 8x75 ซม. ในทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน เกาะเรียน - อยุธยา ที่ กม.11+200 (บริเวณวงเวียน) จำนวน 135 อัน 16/01/2566 162,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาเครื่องจักรทำงานซ่อมแซมคันทางที่เคลื่อนตัวและเก็บวัสดุน้ำท่วม ในทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บ้านหว้า - อุทัย ที่ กม.12+775 (ด้านขวาทาง),และในทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน - เกาะเรียน ระหว่าง กม.1+732-กม.2+806 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2 แห่ง 30/01/2566 206,420.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาเครื่องจักรทำงานขุดลอกร่องน้ำและวางท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บ้านหว้า - อุทัย ระหว่าง กม.9+700 - กม.10+000 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2566 78,780.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 13/01/2566 85,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานทาสีราวสะพานด้วยสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ สะพานข้ามรถไฟ และทาสีน้ำมัน (Marking ราวสะพานและคอนกรีตบาริเออร์) ในทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.4+978 - กม.5+784 (สะพานข้ามรถไฟ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/01/2566 493,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,217 รายการ