f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 258 ตัน 22/01/2564 477,042.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อสัญญาณไฟเตือนกระพริบซ้าย-ขวา ขนาด 60x30 ซม. สีเหลือง จำนวน 4 ชุด 25/01/2564 92,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 21/01/2564 93,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาติดตั้งฝาล็อคนิรภัยเสาไฟฟ้าแสงสว่างไฮแมช ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+500 บริเวณต่างระดับบางปะอิน ปริมาณงาน 26 ชุด 20/01/2564 195,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาดำเนินการซ่อมเครื่องนับเวลาถอยหลังไฟสัญญาณจราจร (TRAFFIC COUNTDOWN DISPLAY) ขนาด 96x57 ซม. พร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา กม.8+880 บริเวณสี่แยกเทศบาล ตำบลบ้านสร้าง ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2564 25,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานรื้อเปลี่ยนคอนกรีตอัดแรง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+530 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2564 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร กิ่งเดี่ยว พร้อมโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ และฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ที่ กม.35+000 บริเวณร่องกลาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2564 29,087.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานติดตั้งหลักล้มลุกพร้อมติดแผ่นสะท้อนแสงแถบคาด 3 แถบ ขนาด ?8x75 ซม. ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ที่ กม.27+700 (บริเวณจุดกลับรถ) ปริมาณงาน 60 ต้น 15/01/2564 72,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/01/2564 122,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานทาสีน้ำพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา-อยุธยา ระหว่าง กม.20+510 (สะพานสมเด็จพระเอกาทศรถ) ปริมาณงาน 2,902.53 ตร.ม. 18/01/2564 429,574.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 14/01/2564 230,158.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/01/2564 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3,000 ลิตร 15/01/2564 71,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานถางป่า ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ระหว่าง กม.20+643 - กม.49+141 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บ้านหว้า - ปากกราน ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+401 (เป็นช่วงๆ) (บริเวณร่องกลางและไหล่ทาง) ปริมาณงาน 61,500 ตร.ม. 15/01/2564 123,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างไฮแมชพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.54+600 - กม.55+100 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 40 โคม 13/01/2564 444,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 516 รายการ