f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาเครื่องจักรทำงานซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.104+110 กม.104+290 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2564 274,933.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้แอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 68 ตัน 05/04/2564 110,092.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อยาง CSS-1 จุ 200 กก. จำนวน 2 ถัง 30/03/2564 11,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 169 ตัน 30/03/2564 332,085.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 1,100 ลิตร 31/03/2564 29,293.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานผลิตพร้อมติดตั้งป้ายหลัก กม.ย่อย ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.16+000 - กม.30+000 (บริเวณร่องกลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2564 135,800.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 29/03/2564 171,128.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 200 รีม 29/03/2564 18,832.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 29/03/2564 234,394.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงอยุธยา น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 29/03/2564 234,394.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อธงชาติไทย จำนวน 3 รายการ 25/03/2564 13,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ที่ กม.69+530 (ด้านขาเข้า) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2564 21,138.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23/03/2564 77,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อยาง CSS-1 จุ 200 กก. จำนวน 3 ถัง 30/03/2564 17,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อหินคลุก จำนวน 595 ลบ.ม. 22/03/2564 273,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 516 รายการ