f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 05/05/2563 25,388.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/05/2563 196,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 01/05/2563 58,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 30/04/2563 74,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงอยุธยา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 30/04/2563 10,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/04/2563 196,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/04/2563 196,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 29/04/2563 195,317.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 29/04/2563 96,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/04/2563 15,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 29/04/2563 74,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/04/2563 499,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงอยุธยา ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 3 รายการ 20/05/2563 180,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 07/05/2563 71,260.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงอยุธยา วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 23/04/2563 80,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 164 รายการ