f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา-นครหลวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+200 เป็นช่วงๆ ,ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอนท้ายเกาะ-เสนา ระหว่าง กม.11+556 - กม.35+485 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 678,124 ตร.ม 06/06/2562 271,249.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 274 ตัน 28/05/2562 494,570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงอยุธยา งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+500 (เป็นแห่งๆ), ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+550 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 208 ตัน 22/05/2562 499,014.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงอยุธยา งานปาดแต่ง ทางหลวงหมายเลข 3603 ตอน สามเรือน - กลางวังแดง ระหว่าง กม.3+900 - กม.4+080 ปริมาณงาน 1,620 ตร.ม. 04/06/2562 489,934.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงอยุธยา งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสร้างความปลอดภัย บริเวณถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน ถึง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 44 ต้น 12/06/2562 9,518,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ในทางหลวงหมายเลข 3467 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ ระหว่าง กม.9+400 - กม.19+556 ปริมาณงาน 1,000 อัน 30/04/2562 262,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงอยุธยา งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.7+040 - กม.8+115 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2562 499,365.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงอยุธยา งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.7+040 - กม.8+115 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 12 ต้น 27/03/2562 499,162.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงอยุธยา งานติดตั้ง INSTALLATION W-BEAM GUARDRAIL APPROACH TYPE -1 ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.14+000 - กม.26+612 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 60.00 เมตร 28/03/2562 143,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงอยุธยา งานติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ในทางหลวงหมายเลข 3063 ตอน บ่อโพง - โคกมะลิ ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+806 ปริมาณงาน 669 อัน 27/03/2562 260,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงอยุธยา งานทาสีโครงสร้างสะพานด้วยสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ระหว่าง กม.20+190 - กม.20+830 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง ปริมาณงาน 5,469.50 ตร.ม. 25/03/2562 404,743.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงอยุธยา งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสร้างความปลอดภัย บริเวณถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน ถึง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 44 ต้น 01/04/2562 9,518,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงอยุธยา งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 3 ระหว่าง กม.76+000 - กม.77+000 (เป็นช่วง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2562 490,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงอยุธยา งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0300 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 1 ระหว่าง กม.67+320 - กม.67+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2562 490,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0300 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.74+400-กม.75+500 ปริมาณงาน 12 ต้น 13/05/2562 5,700,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 55 รายการ