f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงพระนครศรีอยุธยาที่ 1
ลงวันที่ 19/04/2566

พื้นที่และสายทางในความรับผิดชอบ  หมวดทางหลวงพระนครศรีอยุธยาที่ 1 แขวงทางหลวงอยุธยา

 

ติดต่อเรา

นายณัฐวุฒิ  สัมมาทิตย์  หัวหน้าหมวดทางหลวงพระนครศรีอยุธยาที่ 1

ที่ตั้งสำนักงาน  :  ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เบอร์โทร : 081-988-3459

เบอร์แฟกซ์ :  -

อีเมล์  :  -

เฟชบุ๊ก :  -


'