f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงบางปะอิน
ลงวันที่ 19/04/2566

พื้นที่และสายทางในความรับผิดชอบ  หมวดทางหลวงบางปะอิน แขวงทางหลวงอยุธยา

 ติดต่อเรา

นายสินชัย  ไกรเกตุ  หัวหน้าหมวดทางหลวงบางปะอิน

ที่ตั้งสำนักงาน  :  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

เบอร์โทร : 081-836-2430

เบอร์แฟกซ์ :  -

อีเมล์  :  -

เฟชบุ๊ก :  หมวดทางหลวงบางปะอิน


'