f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 22/03/2564 95,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/03/2564 426,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ที่ กม.77+190 (ด้านขาเข้า) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/03/2564 11,725.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนแผ่นราวกันอันตราย พร้อมเสาและอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ที่ กม.6+130 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/03/2564 44,259.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อยาง CSS-1 จุ 200 กก. จำนวน 5 ถัง 17/03/2564 28,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 200 ตัน 17/03/2564 393,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาเครื่องจักรทำงานซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3267 ตอน เจ้าปลุก - บางโขมด ระหว่าง กม.7+385 - กม.8+530 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2564 409,364.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อยาง CSS-1 จุ 200 กก. จำนวน 5 ถัง 16/03/2564 28,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 200 ตัน 16/03/2564 393,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.66+600-กม.68+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,088 ม.) 21/04/2564 1,997,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อหินคลุก จำนวน 1,000 ลบ.ม. 15/03/2564 460,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาซ่อม-ย้ายล้างและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 16/03/2564 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อหินคลุก จำนวน 740 ลบ.ม. 12/03/2564 340,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อหินคลุก จำนวน 510 ลบ.ม. 08/03/2564 234,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อ ยาง AC 60/70 จุ 200 กก. จำนวน 20 ถัง 16/03/2564 104,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 516 รายการ