f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงอยุธยา งานปาดแต่ง ทางหลวงหมายเลข 3603 ตอน สามเรือน - กลางวังแดง ระหว่าง กม.3+900 - กม.4+080 ปริมาณงาน 1,620 ตร.ม. 04/06/2562 489,934.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงอยุธยา งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสร้างความปลอดภัย บริเวณถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน ถึง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 44 ต้น 12/06/2562 9,518,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ในทางหลวงหมายเลข 3467 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ ระหว่าง กม.9+400 - กม.19+556 ปริมาณงาน 1,000 อัน 30/04/2562 262,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงอยุธยา งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.7+040 - กม.8+115 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2562 499,365.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงอยุธยา งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.7+040 - กม.8+115 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 12 ต้น 27/03/2562 499,162.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงอยุธยา งานติดตั้ง INSTALLATION W-BEAM GUARDRAIL APPROACH TYPE -1 ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.14+000 - กม.26+612 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 60.00 เมตร 28/03/2562 143,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงอยุธยา งานติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ในทางหลวงหมายเลข 3063 ตอน บ่อโพง - โคกมะลิ ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+806 ปริมาณงาน 669 อัน 27/03/2562 260,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงอยุธยา งานทาสีโครงสร้างสะพานด้วยสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ระหว่าง กม.20+190 - กม.20+830 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง ปริมาณงาน 5,469.50 ตร.ม. 25/03/2562 404,743.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงอยุธยา งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสร้างความปลอดภัย บริเวณถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน ถึง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 44 ต้น 01/04/2562 9,518,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงอยุธยา งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 3 ระหว่าง กม.76+000 - กม.77+000 (เป็นช่วง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2562 490,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงอยุธยา งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0300 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 1 ระหว่าง กม.67+320 - กม.67+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2562 490,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0300 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.74+400-กม.75+500 ปริมาณงาน 12 ต้น 13/05/2562 5,700,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงอยุธยา งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ตอน 2 ที่ กม.2+850 (บริเวณสะพานกลับรถ), กม.6+600 (บริเวณสะพานกลับรถ) ปริมาณงาน 6,635 ตร.ม. 04/04/2562 491,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงอยุธยา งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางปะอิน- อยุธยา ตอน 1 ที่ กม.9+700 (บริเวณสะพานกลับรถ),ที่ กม.11+800 (บริเวณสะพานกลับรถ) ปริมาณงาน 6,495 ตร.ม. 29/03/2562 481,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงอยุธยา งานแผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 งานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวง จำนวน 1,440 ต้น 26/03/2562 5,230,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 67 รายการ