f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 14/01/2564 225,270.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง 4.00 ม. (แบบใช้พลังงานโซล่าเซลล์ ขนาด 60 วัตต์) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ที่ กม.62+000,ที่ กม.63+300, ที่ กม.67+300, ที่ กม.77+300 ปริมาณงาน 8 ต้น 12/01/2564 264,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานทาสีน้ำมัน Marking ขาว-ดำ ราวสะพานเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.4+978 - กม.5+784 (สะพานข้ามรถไฟ) ปริมาณงาน 1,625 ตร.ม. 11/01/2564 211,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 13/01/2564 198,325.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างไฮแมชพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ระหว่าง กม.21+550 - กม.21+860 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/01/2564 355,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานตัดหญ้าและถางป่า ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.19+200 - กม.26+612 (บริเวณไหล่ทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/01/2564 153,034.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 06/01/2564 48,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา-อยุธยา ระหว่าง กม.11+300-กม.20+850 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,175 ตร.ม.) 08/02/2564 1,998,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก สาย 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์-หนองแค ระหว่าง กม.53+700-กม.54+550 (ทางขนาน),สาย 32 ตอน บางปะอิน-อยุธยา ที่ กม.0+500 (ต่างระดับบางปะอิน),ทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บ้านหว้า-ปากกราน ระหว่าง กม.0+800-กม.0+ 08/01/2564 263,514.48 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 08/01/2564 99,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/01/2564 56,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก สาย 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา-อยุธยา ที่ กม.20+320 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง),สาย 3263 ตอน อยุธยา-ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.0+000-กม.0+500 (สะพานวัดกษัตราฯ),ที่ กม.17+000 ปริมาณงาน 701.47 ตร.ม. 07/01/2564 270,767.42 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ 07/01/2564 186,058.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.16+310-กม.26+612 (ทางขนาน) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,920 ตร.ม.) 08/02/2564 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานทาสีน้ำมันขาว-ดำ CONCRETE BARRIER และ APPROACH CONCRETE BARRIER ในทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์ - ลำตาเสา ระหว่าง กม.22+000 - กม.27+934 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1,425 ตร.ม. 06/01/2564 188,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 516 รายการ