f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย) 08/02/2564 193,595.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานติดตั้งหลักล้มลุกพร้อมติดแผ่นสะท้อนแสง แถบคาด 3 แถบ ขนาด ศก.8"x75 ซม. ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ที่ กม.1+800 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 83 อัน 08/02/2564 99,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/02/2564 7,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3,000 ลิตร 05/02/2564 73,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน-อยุธยา,อยุธยา-นครหลวง ที่ กม.4+000,กม.6+200,กม.8+750,กม.13+170,กม.25+700 (ด้านขาวทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/02/2564 457,120.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/02/2564 136,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อน้ำมันดีเซลหมนุเร็วบี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 04/02/2564 230,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน-อยุธยา ระหว่าง กม.0+000-กม.1+800 (ด้านซ้ายทาง), กม.5+000-กม.25+000 (เป็นแห่งๆ), ทางหลวงหมายเลข 3412 ตอน อยุธยา-บางบาล ระหว่าง กม.2+900 - กม.3+350 ปริมาณงาน 723.66 ต 04/02/2564 279,332.76 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ที่ กม.57+440 (ด้านขาออก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/01/2564 6,181.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/01/2564 21,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงอยุธยา เช่าเครื่องถ่ายเอสารรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม - กันยายน 2564 จำนวน 1 เครื่อง 26/01/2564 36,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 25/01/2564 5,619.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 25/01/2564 34,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/01/2564 200,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งป้ายหลัก กม.ย่อย ในทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ระหว่าง กม.20+643 - กม.49+141 (บริเวณร่องกลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/01/2564 243,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 516 รายการ