f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงนครหลวง
ลงวันที่ 19/04/2566

พื้นที่และสายทางในความรับผิดชอบ  หมวดทางหลวงนครหลวง แขวงทางหลวงอยุธยา

 

ติดต่อเรา

นายชวลิต  ลิ้มอยู่สวัสดิ์  หัวหน้าหมวดทางหลวงนครหลวง

ที่ตั้งสำนักงาน  :  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

เบอร์โทร : 081-434-1619

เบอร์แฟกซ์ :  -

อีเมล์  :  -

เฟชบุ๊ก :  -


'