f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอยุธยา
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62080026990
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา-นครหลวง ระหว่าง กม.19+100-กม.20+400 (ด้านซ้ายทาง)(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 4,945,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 20/08/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ