f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอยุธยา
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62060020915
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 101,750.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 19/06/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 06/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ