f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 26/07/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง (ครั้งที่2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล.347ตอนบางกระสั้น-บางปะหัน ตอน2 ระหว่าง กม.40+930-กม.41+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 22/07/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 งบกลาง(ครั้งที่ 2)รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล.3263ตอนอยุธยา-ไผ่กองดิน ตอน1 ระหว่าง กม.10+740-กม.10+940 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 23/06/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 3467 ตอน นครหลวง-ท่าเรือ ระหว่าง กม.0+100-กม.0+900 ปริมาณงาน 800 ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 13/01/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน-อยุธยา ระหว่าง กม.0+000-กม.1+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน3,885 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 06/01/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ที่ กม.5+990 (สะพานคลองบ้านเลน) (กลับเข้ากรุงเทพฯ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
6 15/12/2564 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ตอน 1 ระหว่าง กม.6+676 - กม.7+076 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 6 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 15/12/2564 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.15+270-กม.16+470 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 16 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 13/12/2564 แขวงทางหลวงอยุธยา งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บ้านหว้า-ปากกราน ระหว่าง กม.0+100-กม.2+670 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 28,555 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 01/12/2564 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ -หนองแค ตอน 6 ระหว่าง กม.52+200-กม.53+300 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 31 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 01/12/2564 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทล.1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์-หนองแค ระหว่าง กม.51+820-กม.68+100 (เป็นแห่งๆ),ทล.308ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.0+000-กม.6+000(เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 152 รายการ