f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด (งานนอกเงินทุน) จำนวน 36 รายการ 04/09/2562 04/09/2562 413/พ.2/1/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา
2 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา-นครหลวง ระหว่าง กม.19+100-กม.20+400(ด้านซ้ายทาง)(เป็๋นช่วงๆ)ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 04/09/2562 04/09/2562 ประกาศผลผู้ชนะ อย./eb/32/62 -จังหวัด แขวงทางหลวงอยุธยา
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 33 รายการ 22/08/2562 22/08/2562 413/งท/05/2/2562 -ยกเลิก แขวงทางหลวงอยุธยา
4 งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสร้างความปลอดภัย บริเวณถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน ถึง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 44 ต้น 22/05/2562 22/05/2562 ประกาศฯที่ อย.eb-31-2562 ประกาศผู้ชนะ แขวงทางหลวงอยุธยา
5 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0300 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.74+400-กม.75+500 ปริมาณงาน 12 ต้น 18/04/2562 18/04/2562 ประกาศผู้ชนะ เลขที่ อย.-eb-30-2562 แขวงทางหลวงอยุธยา
6 งานแผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 งานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวง จำนวน 1,440 ต้น 06/03/2562 06/03/2562 ประกาศผลผู้ชนะ - งานเสาหลักนำทางยาง จำนวน 1,440ต้น แขวงทางหลวงอยุธยา
7 งานก่อสร้างแผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอยุธยา จำนวน 1,198 ต้น 05/03/2562 05/03/2562 ประกาศผู้ชนะ เลขที่ อย.-eb-27-2562 แขวงทางหลวงอยุธยา
8 งานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ระหว่าง กม.38+200-กม.39+410 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/03/2562 06/03/2562 ประกาศเชิญชวน เลขที่ อย./eb/29/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา
9 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING) ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ตอน 1 ระหว่าง กม.39+410-กม.40+125 (ด้านซ้ายทาง) , กม.41+200 - กม.44+000 (ด้านซ้ายทาง) 01/03/2562 28/03/2562 ประกาศผู้ชนะ อย./eb/25/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา
10 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 347 , 356 , 3263 ปริมาณงาน 189.00 ตร.ม. 20/02/2562 20/02/2562 ประกาศผู้ชนะ อย./eb/24/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา
11 งานจ้างเหมาทำงานบำรุงปกติ บนทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ระหว่าง กม.20+643-กม.49+141 ปริมาณงาน 1 สายทาง 06/02/2562 06/02/2562 ประกาศผลผู้ชนะ -งานบำรุงปกติ ทล.347 แขวงทางหลวงอยุธยา
12 งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0400 ตอน หน้าโคก-เสนา ระหว่าง กม.103+304-กม.103+416 ปริมาณงาน 675 ตร.ม. 28/02/2562 28/02/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อย.-eb-26-2562 แขวงทางหลวงอยุธยา
13 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING) ทล.347 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ตอน 1 ระหว่าง กม.39+410-กม.40+125 (ด้านซ้ายทาง) , กม.41+200-กม.44+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณ.าน 38,225 ตร.ม. 25/01/2562 25/01/2562 อย./eb/21/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา
14 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING) ทล.347 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ตอน 2 ระหว่าง กม.21+390-กม.23+300 (ด้านซ้ายทาง) , กม.28+500-กม.29+200 ปริมาณงาน 35,210 ตร.ม. 25/01/2562 25/01/2562 ประกาศผู้ชนะ -อย./eb/22/2562 ลว. 25 ม.ค 62 แขวงทางหลวงอยุธยา
15 งานจ้างเหมาทำงานบำรุงปกติ บนทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ระหว่าง กม.20+643-กม.49+141 ปริมาณงาน 1 สายทาง 28/12/2561 28/12/2561 ยกเลิกประกาศฯ เลขที่ อย./eb/20/2562 ลว. 28ธ.ค61 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ