f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาเครื่องจักรทำงานถางป่าและขุดลอกร่องน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+000 (ด้านขวาทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/07/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
2 จ้างเหมาทำงานติดตั้งเสาเสริมราวกันอันตรายบริเวณทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - บ้านสร้าง ,อยุธยา - บางเสด็จ ระหว่าง กม.6+404 - กม.6+712 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/06/2565 - แขวงทางหลวงอยุธยา
3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 16/03/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/02/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
5 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ตอน 2 ที่ กม.13+357 (สะพานคลองมะทาย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/02/2565 ประกาศยกเลิก อย. /e / 33 /65 แขวงทางหลวงอยุธยา
6 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 3 ระหว่าง กม.51+820-กม.79+000 (ทางขนาน ด้านขวาทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7,930 ตร.ม.) 30/12/2564 เลือกวิธีจัดหาในการเผยแพร่ผิดพลาด แขวงทางหลวงอยุธยา
7 งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ตอน 2 ที่ กม.13+357 (สะพานคลองมะทาย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 อย./e/ 23 / 2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
8 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ระหว่าง กม.41+180-กม.44+200 (ด้านขวาทาง)(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,676 ม.) 06/01/2565 ยกเลิกประกาศ ที่ อย.-e-22-2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
9 จ้างเหมาทำงานถางป่า ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง กม.0+275 - กม.16+465 (ไหล่ทางด้านขวา) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 14,239 ตร.ม. 17/12/2564 แขวงทางหลวงอยุธยา
10 จ้างเหมาทำการถางป่า ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา-บางเสด็จ ระหว่าง กม.32+270 - กม.37+600 (บริเวณไหล่ทาง), ทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บ้านหว้า - ปากกราน ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+823 (บริเวณไหล่ทางและบริเวณลูป) (เป็นช่่วงๆ) ปริมาณงาน 84,012 ตร.ม. 17/12/2564 แขวงทางหลวงอยุธยา
11 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.98+500-กม.104+300 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 11,190 ตร.ม. 16/12/2564 ยกเลิกโครงการ 64127099512 แขวงทางหลวงอยุธยา
12 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3267 ตอน เจ้าปลุก-บางโขมด ตอน 1 ระหว่าง กม.4+468-กม.13+850 (เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน 1 แห่ง(ปริมาณงาน 3.170 กม. 16/12/2564 ยกเลิกโครงการ 64127099289 ทล.3267 ตอน 1 แขวงทางหลวงอยุธยา
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 01/12/2564 แขวงทางหลวงอยุธยา
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 30/11/2564 แขวงทางหลวงอยุธยา
15 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างไฮแมชพร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.4+400 - กม.6+300 จำนวน 13 ชุด 18/11/2564 413/จ/65/30 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 41 รายการ