f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนแผ่นราวกันอันตรายพร้อมเสาและอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 3467 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ ที่ กม.3+268 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/09/2564 แขวงทางหลวงอยุธยา
2 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 09/09/2564 413/45/64/251 แขวงทางหลวงอยุธยา
3 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 09/09/2564 413/45/64/250 แขวงทางหลวงอยุธยา
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 31/05/2564 413/60/64/17 แขวงทางหลวงอยุธยา
5 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 07/05/2564 แขวงทางหลวงอยุธยา
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 20/04/2564 - แขวงทางหลวงอยุธยา
7 จ้างเหมาทำงานผลิตพร้อมติดตั้งป้ายหลัก กม.ย่อย ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.16+000 - กม.30+000 (บริเวณร่องกลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2564 แขวงทางหลวงอยุธยา
8 จ้างเหมาทำงานทาสีโครงสร้างสะพาน ด้วยสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ที่ กม.20+510 (ด้านซ้ายทาง) 05/01/2564 413/จ/64/57 แขวงทางหลวงอยุธยา
9 จ้างเหมาทำงานทาสีราวสะพานด้วยสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ ในทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ที่ กม.21+131, ที่ กม.25+377, ที่ กม.30+652, ที่ กม.32+140 ปริมาณงาน 1,816.50 ตร.ม. 17/12/2563 413/จ/64/56 แขวงทางหลวงอยุธยา
10 จ้างเหมาทำงานเพิ่มความฝืดพื้นผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.3+600 - กม.3+900 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2,400 ตร.ม. 27/11/2563 - แขวงทางหลวงอยุธยา
11 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ Drone) พร้อมอุปกรณ์/โดรนครบชุด จำนวน 1 เครื่อง 16/11/2563 ยกเลิกโครงการ 63117215065 แขวงทางหลวงอยุธยา
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/11/2563 ประกาศยกเลิกโครงการ แขวงทางหลวงอยุธยา
13 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+500 - กม.10+500 (บริเวณร่องกลาง) ปริมาณงาน 125,000 ตร.ม. 13/08/2563 413/จ/63/302 แขวงทางหลวงอยุธยา
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 29/07/2563 - แขวงทางหลวงอยุธยา
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (งานฉุกเฉิน) 09/06/2563 413/60/63/3 (งานฉุกเฉิน) แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 21 รายการ