f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาทำงานซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ที่ กม.77+190 (ด้านขาเข้า) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/03/2564 413/จ/64/12 แขวงทางหลวงอยุธยา
32 จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนแผ่นราวกันอันตราย พร้อมเสาและอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ที่ กม.6+130 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/03/2564 413/จ/64/11 แขวงทางหลวงอยุธยา
33 ซื้อยาง CSS-1 จุ 200 กก. จำนวน 5 ถัง 17/03/2564 413/60/64/7 แขวงทางหลวงอยุธยา
34 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 200 ตัน 17/03/2564 413/60/64/6 แขวงทางหลวงอยุธยา
35 จ้างเหมาเครื่องจักรทำงานซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3267 ตอน เจ้าปลุก - บางโขมด ระหว่าง กม.7+385 - กม.8+530 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2564 413/จ/64/5 แขวงทางหลวงอยุธยา
36 ซื้อยาง CSS-1 จุ 200 กก. จำนวน 5 ถัง 16/03/2564 413/60/64/4 แขวงทางหลวงอยุธยา
37 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 200 ตัน 16/03/2564 413/60/64/3 แขวงทางหลวงอยุธยา
38 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.66+600-กม.68+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,088 ม.) 21/04/2564 ประกาศผู้ชนะ (ประกาศฯที่ อย./e/31/2564) แขวงทางหลวงอยุธยา
39 ซื้อหินคลุก จำนวน 1,000 ลบ.ม. 15/03/2564 413/60/64/1 แขวงทางหลวงอยุธยา
40 จ้างเหมาซ่อม-ย้ายล้างและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 16/03/2564 413/60/64/162 แขวงทางหลวงอยุธยา
41 ซื้อหินคลุก จำนวน 740 ลบ.ม. 12/03/2564 413/60/64/2 แขวงทางหลวงอยุธยา
42 ซื้อหินคลุก จำนวน 510 ลบ.ม. 08/03/2564 413/60/64/1 แขวงทางหลวงอยุธยา
43 ซื้อ ยาง AC 60/70 จุ 200 กก. จำนวน 20 ถัง 16/03/2564 413/60/64/162 แขวงทางหลวงอยุธยา
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย) 15/03/2564 413/60/64/5 แขวงทางหลวงอยุธยา
45 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 12/03/2564 413/45/64/158 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 31 ถึง 45 จาก 436 รายการ