f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/05/2563 413/60/63/246 แขวงทางหลวงอยุธยา
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 01/05/2563 413/60/63/245 แขวงทางหลวงอยุธยา
18 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 30/04/2563 413/60/63/243 แขวงทางหลวงอยุธยา
19 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 30/04/2563 413/60/63/242 แขวงทางหลวงอยุธยา
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/04/2563 413/60/63/240 แขวงทางหลวงอยุธยา
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/04/2563 413/60/63/239 แขวงทางหลวงอยุธยา
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 29/04/2563 413/60/63/3 แขวงทางหลวงอยุธยา
23 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ 29/04/2563 413/70/63/19 แขวงทางหลวงอยุธยา
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/04/2563 413/60/63/238 แขวงทางหลวงอยุธยา
25 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 29/04/2563 413/60/63/237 แขวงทางหลวงอยุธยา
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/04/2563 413/60/63/235 แขวงทางหลวงอยุธยา
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 27/04/2563 413/60/63/233 แขวงทางหลวงอยุธยา
28 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 23/04/2563 413/45/63/232 แขวงทางหลวงอยุธยา
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/04/2563 413/60/63/231 แขวงทางหลวงอยุธยา
30 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 20/04/2563 413/40/63/17 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 16 ถึง 30 จาก 115 รายการ