f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้แอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 68 ตัน 05/04/2564 413/60/64/4 แขวงทางหลวงอยุธยา
17 ซื้อยาง CSS-1 จุ 200 กก. จำนวน 2 ถัง 30/03/2564 413/60/64/9 แขวงทางหลวงอยุธยา
18 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 169 ตัน 30/03/2564 413/60/64/8 แขวงทางหลวงอยุธยา
19 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 1,100 ลิตร 31/03/2564 413/35/64/15 แขวงทางหลวงอยุธยา
20 จ้างเหมาทำงานผลิตพร้อมติดตั้งป้ายหลัก กม.ย่อย ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.16+000 - กม.30+000 (บริเวณร่องกลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/03/2564 แขวงทางหลวงอยุธยา
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 29/03/2564 413/60/64/170 แขวงทางหลวงอยุธยา
22 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 200 รีม 29/03/2564 413/40/64/169 แขวงทางหลวงอยุธยา
23 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 29/03/2564 413/35/64/14 แขวงทางหลวงอยุธยา
24 ซื้อธงชาติไทย จำนวน 3 รายการ 25/03/2564 413/80/64/168 แขวงทางหลวงอยุธยา
25 จ้างเหมาทำงานซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ที่ กม.69+530 (ด้านขาเข้า) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2564 413/จ/64/13 แขวงทางหลวงอยุธยา
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23/03/2564 413/60/64/167 แขวงทางหลวงอยุธยา
27 ซื้อยาง CSS-1 จุ 200 กก. จำนวน 3 ถัง 30/03/2564 413/60/64/3 แขวงทางหลวงอยุธยา
28 ซื้อหินคลุก จำนวน 595 ลบ.ม. 22/03/2564 413/60/64/2 แขวงทางหลวงอยุธยา
29 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 22/03/2564 413/60/64/166 แขวงทางหลวงอยุธยา
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/03/2564 413/60/64/165 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 16 ถึง 30 จาก 436 รายการ