f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 25/05/2563 413/60/63/263 แขวงทางหลวงอยุธยา
2 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 25/05/2563 ประกาศผู้ชนะ 264 แขวงทางหลวงอยุธยา
3 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 21/05/2563 ยกเลิกใบสั่งซื้อ 413/60/63/262 แขวงทางหลวงอยุธยา
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/05/2563 413/60/63/261 แขวงทางหลวงอยุธยา
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 18/05/2563 413/60/63/4 แขวงทางหลวงอยุธยา
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 13/05/2563 413/60/63/258 แขวงทางหลวงอยุธยา
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/05/2563 413/60/63/257 แขวงทางหลวงอยุธยา
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 12/05/2563 413/45/63/255 แขวงทางหลวงอยุธยา
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/05/2563 413/60/63/251 แขวงทางหลวงอยุธยา
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/05/2563 413/60/63/253 แขวงทางหลวงอยุธยา
11 ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าวแบบหนา จำนวน 100 อัน 07/05/2563 413/60/63/250 แขวงทางหลวงอยุธยา
12 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 200 รีม 07/05/2563 413/40/63/249 แขวงทางหลวงอยุธยา
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/05/2563 413/60/63/248 แขวงทางหลวงอยุธยา
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 27/04/2563 413/60/63/233 แขวงทางหลวงอยุธยา
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 05/05/2563 413/60/63/247 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 115 รายการ