f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 14/09/2564 413/60/64/253 แขวงทางหลวงอยุธยา
2 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 1,345 ลิตร 15/09/2564 413/35/64/39 แขวงทางหลวงอยุธยา
3 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 1,009 ลิตร 15/09/2564 413/35/64/38 แขวงทางหลวงอยุธยา
4 จ้างเหมาทำงานซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ที่ กม.0+600 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/09/2564 413/จ/64/24 แขวงทางหลวงอยุธยา
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/09/2564 413/60/64/252 แขวงทางหลวงอยุธยา
6 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 683 ลิตร 14/09/2564 413/35/64/37 แขวงทางหลวงอยุธยา
7 จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนแผ่นราวกันอันตรายพร้อมเสาแลอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 3467 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ ที่ กม.11+129.380 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/09/2564 413/จ/64/23 แขวงทางหลวงอยุธยา
8 ซื้อแอสฟัลท์ผสมเสร็จ จุ 20 กก. จำนวน 600 ถุง 09/09/2564 413/60/64/251 แขวงทางหลวงอยุธยา
9 จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนแผ่นราวกันอันตรายพร้อมเสาและอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 3467 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ ที่ กม.3+268 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/09/2564 แขวงทางหลวงอยุธยา
10 จ้างเหมาทำการย้ายเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 Btu จำนวน 2 ชุด 09/09/2564 413/จ/64/34 แขวงทางหลวงอยุธยา
11 จ้างเหมาทำการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ตรวจเช็คระบบพัดลม พร้อมเติมน้ำยา จำนวน 43 เครื่อง 09/09/2564 413/จ/64/33 แขวงทางหลวงอยุธยา
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 09/09/2564 413/40/64/32 แขวงทางหลวงอยุธยา
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 08/09/2564 413/40/64/31 แขวงทางหลวงอยุธยา
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ 08/09/2564 413/40/64/30 แขวงทางหลวงอยุธยา
15 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 06/09/2564 413/45/64/251 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 540 รายการ