f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำความสะอาดผิวทางด้วยรถดูดกวาดเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงฯ แยุธยา จำนวน 300,367 ตร.ม. 05/07/2562 05/07/2562 413/จ/62/232 แขวงทางหลวงอยุธยา
2 จ้างงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร 02/07/2562 02/07/2562 413/จ/62/231 แขวงทางหลวงอยุธยา
3 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าและแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ที่ กม.25+150 , กม.52+750 (บรอเวณทางเข้าและทางออกคู่ขนาน) โดยทำการRELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT,SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING 19/06/2562 19/06/2562 413/จ/62/222 แขวงทางหลวงอยุธยา
4 งานซื้อ Hot Mix 14/06/2562 14/06/2562 413/60/62/220 แขวงทางหลวงอยุธยา
5 จ้างเหมาทำงานปาดแต่ง ทางหลวงหมายเลข 3603 ตอน สามเรือน - กลางวังแดง ระหว่าง กม.4+800 - กม.4+980 ปริมาณงาน 1,620 19/06/2562 19/06/2562 ประกาศผลผู้ชนะ-งานปาดแต่ง ทางหลวงหมายเลข 3603 แขวงทางหลวงอยุธยา
6 จ้างเหมาทำงานตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา-นครหลวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+200 เป็นช่วงๆ ,ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอนท้ายเกาะ-เสนา ระหว่าง กม.11+556 - กม.35+485 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 678,124 ตร.ม 06/06/2562 06/06/2562 413/จ/62/217 แขวงทางหลวงอยุธยา
7 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 274 ตัน 28/05/2562 28/05/2562 413/60/62/211 แขวงทางหลวงอยุธยา
8 งานปาดแต่ง ทางหลวงหมายเลข 3603 ตอน สามเรือน - กลางวังแดง ระหว่าง กม.3+900 - กม.4+080 ปริมาณงาน 1,620 ตร.ม. 04/06/2562 04/06/2562 ประกาศผลผู้ชนะ-งานปาดแต่ง ทางหลวงหมายเลข 3603 แขวงทางหลวงอยุธยา
9 งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสร้างความปลอดภัย บริเวณถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน ถึง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 44 ต้น 12/06/2562 12/06/2562 ประกาศฯที่ อย.eb-31-2562 ประกาศผู้ชนะ แขวงทางหลวงอยุธยา
10 จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ในทางหลวงหมายเลข 3467 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ ระหว่าง กม.9+400 - กม.19+556 ปริมาณงาน 1,000 อัน 01/05/2562 30/04/2562 413/จ/62/195 แขวงทางหลวงอยุธยา
11 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.7+040 - กม.8+115 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/04/2562 23/04/2562 413/จ/62/194 แขวงทางหลวงอยุธยา
12 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.7+040 - กม.8+115 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 12 ต้น 02/04/2562 27/03/2562 413/จ/62/162 แขวงทางหลวงอยุธยา
13 งานติดตั้ง INSTALLATION W-BEAM GUARDRAIL APPROACH TYPE -1 ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.14+000 - กม.26+612 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 60.00 เมตร 02/04/2562 28/03/2562 413/จ/62/165 แขวงทางหลวงอยุธยา
14 งานติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ในทางหลวงหมายเลข 3063 ตอน บ่อโพง - โคกมะลิ ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+806 ปริมาณงาน 669 อัน 02/04/2562 27/03/2562 - แขวงทางหลวงอยุธยา
15 งานทาสีโครงสร้างสะพานด้วยสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ระหว่าง กม.20+190 - กม.20+830 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง ปริมาณงาน 5,469.50 ตร.ม. 02/04/2562 25/03/2562 413/จ/62/159 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 35 รายการ