f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ระหว่าง กม.20+643 - กม.21+380 (ด้านซ้ายทาง), กม.25+177 - กม.29+000, ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ที่ กม.2+020 (แยกวัดท่าการ้อง) 26/11/2563 413/จ/64/41 แขวงทางหลวงอยุธยา
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 25/11/2563 413/60/64/40 แขวงทางหลวงอยุธยา
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 24/11/2563 413/60/64/37 แขวงทางหลวงอยุธยา
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 24/11/2563 413/60/64/38 แขวงทางหลวงอยุธยา
5 จ้างเหมาทำงานเพิ่มความฝืดพื้นผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.3+600 - กม.3+900 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2,400 ตร.ม. 25/11/2563 413/จ/64/39 แขวงทางหลวงอยุธยา
6 จ้างเหมาทำการทาสีน้ำพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ที่ กม.20+510 (ด้านนอกสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 413/จ/64/35 แขวงทางหลวงอยุธยา
7 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างไฮแมช พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.52+700 - กม.53+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 4 ต้น 24/11/2563 413/จ/64/36 แขวงทางหลวงอยุธยา
8 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างไฮแมชพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+420 - กม.0+900 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 7 ต้น 23/11/2563 413/จ/64/34 แขวงทางหลวงอยุธยา
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23/11/2563 413/60/64/31 แขวงทางหลวงอยุธยา
10 จ้างเหมาทำการทาสีน้ำพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ระหว่าง กม.20+510 (ด้านในสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ปริมาณงาน 3,270.10 ตร.ม. 23/11/2563 413/จ/64/32 แขวงทางหลวงอยุธยา
11 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 150 ตัน 23/11/2563 413/60/64/33 แขวงทางหลวงอยุธยา
12 ซื้อเป้าสะท้อนแสงสีเหลืองหน้าเดียว ขนาด 15x10 ซม. ชนิด Diamond Grade จำนวน 700 อัน 18/11/2563 413/60/64/30 แขวงทางหลวงอยุธยา
13 จ้างเฟมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+000 (บริเวณต่างระดับบางปะอิน, ร่องกลาง, ไหล่ทาง ทางขนาน) 17/11/2563 413/จ/64/29 แขวงทางหลวงอยุธยา
14 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 16/11/2563 413/45/64/28 แขวงทางหลวงอยุธยา
15 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ Drone) พร้อมอุปกรณ์/โดรนครบชุด จำนวน 1 เครื่อง 13/11/2563 413/20/64/26 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 257 รายการ