f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3412 ตอน บางบาล - ผักไห่ ระหว่าง กม.24+120 - กม.25+820, ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.86+610 - กม.91+100 และ กม.92+600 - กม.111+420 ปริมาณงาน 999 อัน 04/08/2565 413/0/65/256 แขวงทางหลวงอยุธยา
2 จ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายหลักกิโลเมตรย่อย ในทางหลวงหมายเลข 3043 ตอน อุทัย - หนองตาโล่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+000 ปริมาณงาน 72 ชุด 09/08/2565 413/จ/65/259 แขวงทางหลวงอยุธยา
3 จ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายหลักกิโลเมตรย่อยบนแบริเออร์คอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน - เกาะเรียน ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+510 ปริมาณงาน 121 ชุด 08/08/2565 413/จ/65/258 แขวงทางหลวงอยุธยา
4 จ้างเหมาทำงานติดตั้งป้ายหลักกิโลเมตรย่อย ในทางหลวงหมายเลข 3467 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ ระหว่าง กม.0+000 - กม.19+466, ทางหลวงหมายเลข 3470 ตอน ภาชี - ท่าเรือ ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+380 ปริมาณงาน 139 ชุด 08/08/2565 413/จ/65/257 แขวงทางหลวงอยุธยา
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/08/2565 413/60/65/255 แขวงทางหลวงอยุธยา
6 ซื้อแอสฟัลท์ผสมเสร็จ จุ 20 กก. มอก.479-2541 จำนวน 600 ถุง 03/08/2565 413/60/65/254 แขวงทางหลวงอยุธยา
7 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายแนะนำทางม้าลาย ในเส้นทางควบคุมของแขวงทางหลวงอยุธยา (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) จำนวน 60 ชุด 03/08/2565 413/จ/65/253 แขวงทางหลวงอยุธยา
8 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้า HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ที่ กม.0+400 (เกาะกลาง) ปริมาณงาน 1 ต้น 01/08/2565 413/จ/65/250 แขวงทางหลวงอยุธยา
9 จ้างเหมาทำงานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน - เกาะเรียน ระหว่าง กม.4+700 - กม.4+800 (ด้านซ้ายทาง),ทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บ้านหว้า - อุทัย ระหว่าง กม.8+100 - กม.8+200 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) ปริมาณงาน 208 เมตร 02/08/2565 413/จ/65/252 แขวงทางหลวงอยุธยา
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 01/08/2565 413/60/65/251 แขวงทางหลวงอยุธยา
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/07/2565 413/60/65/240 แขวงทางหลวงอยุธยา
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/07/2565 413/60/65/249 แขวงทางหลวงอยุธยา
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 25/07/2565 413/60/65/248 แขวงทางหลวงอยุธยา
14 จ้างเหมาทำงานซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร กิ่งเดี่ยวพร้อมโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ และฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ที่ กม.9+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 ต้น 25/07/2565 413/จ/65/14 แขวงทางหลวงอยุธยา
15 จ้างเหมาทำงานซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ที่ กม.1+000 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/07/2565 413/จ/65/13 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 895 รายการ