f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างไฮแมชพร้อมปลี่ยนอุปกรณ์ 11/03/2563 413/จ/63/166 แขวงทางหลวงอยุธยา
32 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน บางปะอิน-อยุธยา,อยุธยา-นครหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.11+200-กม.14+000,กม.14+000-กม.16+310 ปริมาณงาน 4,685 ตร.ม. 05/03/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ อย./eb/5/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
33 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3477 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางปะอิน-อยุธยา ระหว่าง กม.4+680-กม.10+451 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 151 ต้น 09/03/2563 ประกาศเชิญชวน ที่อย./eb/6/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
34 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3469 ตอนควบคุม 0100 ตอน อยุธยา-บางปะอิน ระหว่าง กม.0+000-กม.7+978 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1,016 ม. 10/03/2563 เลขที่ อย./eb/4/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
35 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+500-กม.4+500 ปริมาณงาน 5,175 ตร.ม. 10/03/2563 ประกาศผลผู้ชนะ อย./eb/2/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
36 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0300 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 1 ระหว่าง กม.57+800-กม.58+400 ปริมาณงาน 7 ต้น 09/03/2563 ประกาศผล งานไฟฟ้า eb-3-63 แขวงทางหลวงอยุธยา
37 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0101 ตอน วังน้อย-ทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง กม.11+300-กม.16+455 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 80,725 ม. 03/03/2563 ประกาศเชิญชวน เลขที่ อย./eb/1/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
38 จ้างเหมาทำงานลอกท่อระบายน้ำ 16/12/2562 413/จ/63/97 แขวงทางหลวงอยุธยา
39 จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกะพริบ 18/12/2562 413/จ/63/105 แขวงทางหลวงอยุธยา
40 จ้างเหมาทำงานทาสีโครงสร้าง Truss และเสาป้าย Overhead, Overhang 20/11/2562 413/จ/63/54 แขวงทางหลวงอยุธยา
41 จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสง 20/11/2562 413/จ/63/53 แขวงทางหลวงอยุธยา
42 จ้างเหมาทำงานทาสีโครงสร้าง Truss และเสาป้าย Overhead,Overhang 08/11/2562 413/จ/63/34 แขวงทางหลวงอยุธยา
43 จ้างเหมาทำการปรับระดับด้วยแอสฟัลต์บริเวณคอสะพาน 11/11/2562 413/จ/63/39 แขวงทางหลวงอยุธยา
44 จ้างเหมาทำการขูดไสผิวทางเดิมออก พร้อมทำการ RECYCLING แล้วทำการปูผิวแอสฟัลต์หนา 5 ซม. 11/11/2562 413/จ/63/30 แขวงทางหลวงอยุธยา
45 จ้างเหมาทำการปรับระดับด้วยแอสฟัลต์บริเวณคอสะพาน 11/11/2562 413/จ/63/30 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 31 ถึง 45 จาก 96 รายการ