f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน - อยุธยา (ชื่อตอนเดิม) (ทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน - เกาะเรียน) (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.2+770-กม.2+840 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2565 เผยแพร่ราคากลาง -ฟื้นฟู (วิธีคัดเลือก) แขวงทางหลวงอยุธยา
17 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400 16/11/2565 อย/e/28/2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
18 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.21+400 - กม.22+800 03/11/2565 ประกาศที่ อย./e/20/2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
19 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ตอน 5 ระหว่าง กม.7+500 - กม.7+700 , กม.8+300 - กม.9+100 , กม.11+000 - กม.11+100 03/11/2565 ประกาศที่ อย./e/18/2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
20 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+000 (เป็นช่วงๆ) , กม.14+000 - กม.26+612 (เป็นช่วงๆ) 31/10/2565 ยกเลิกประกาศฯ อย./e/12/2566 (ยกเลิกโครงการ) แขวงทางหลวงอยุธยา
21 งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล.3412 ตอน อยุธยา-บางบาล ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.8+700 - กม.8+943 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/11/2565 ประกาศเชิญชวน ที่ อย./e/ 23/2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
22 งานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับบางปะอิน-หนองแค ที่ กม.66+984(สะพานคลองหก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/11/2565 ยกเลิกประกาศเชิญชวน อย.-e-22-2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
23 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา-ไผ่กองดิน ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา และตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.2+450-กม.20+450(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน1แห่ง(ปริมาณงาน394ต้น) 04/11/2565 ราคากลาง ไฟฟ้า ทล.3263-งบกลุ่มจังหวัด แขวงทางหลวงอยุธยา
24 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนวังน้อย-ทางแยกต่างระดับอยุธยา ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.7+266-กม.8+766 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 17 ต้น) 03/11/2565 ประกาศเชิญชวน ที่ อย.-e-21-2566 (งบจังหวัด) แขวงทางหลวงอยุธยา
25 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (L.T.) ระหว่าง กม.52+565-กม.53+475 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2565 ประกาศเชิญชวน ที่ อย.-e-19-2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
26 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน-โคกแดง ระหว่าง กม.48+573 - กม.63+900 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,184 ม.) 27/10/2565 ประกาศที่ อย.-e-17-2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
27 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ตอน 2 ระหว่าง กม.15+000-กม.15+200 , กม.20+900-กม.21+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7 ต้น) 27/10/2565 ประกาศเชิญชวน ที่ อย./e/ 16 /2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
28 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3469 ตอน อยุธยา - บ้านรุน ระหว่าง กม.0+000-กม.7+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,916 ม.) 27/10/2565 ประกาศเชิญชวน ที่ อย.-e-15-2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
29 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.356 ตอน บ้านหว้า-ปากกราน(ชื่อตอนเดิม) (ทล.356 ตอน บ้านหว้า-เกาะเรียน-ปากกราน)(ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.3+410-กม.4+655,กม.5+435-กม.5+535 ปริมาณงาน 1.340 กม. 27/10/2565 ประกาศผู้ชนะ e-24-2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
30 งานฟื้นฟูทางหลวง ทล.3477 ตอน บางปะอิน-อยุธยา (ชื่อตอนเดิม) (ทล.3477 ตอน บางปะอิน-เกาะเรียน) (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.2+770-กม.2+840 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/10/2565 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ที่ อย.-e-9-2566 ไม่มีผู้ยื่น แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 16 ถึง 30 จาก 289 รายการ