f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 งบกลาง(ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล.3263 ตอน อยุธยา -ไผ่กองดิน ตอน1 ระหว่าง กม.10+740-กม.10+940 21/07/2565 ประกาศเชิญชวน อย./e/37/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
2 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 3467 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ ระหว่าง กม.0+100 - กม.0+900 ปริมาณงาน 800 ม. 28/06/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อย.-e-36-65 แขวงทางหลวงอยุธยา
3 จ้างเหมาทำงานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 3467 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ ระหว่าง กม.0+100 - กม.0+900 ปริมาณงาน 800 ม. 28/06/2565 เผยแพร่ราคากลาง - ก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร แขวงทางหลวงอยุธยา
4 ซื้อสายไฟฟ้า CV 4x16 มม.2 จำนวน 300 เมตร 02/06/2565 413/45/65/217 แขวงทางหลวงอยุธยา
5 จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริบ (Solar Cell) พร้อมติดตั้งป้ายเตือน ในทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ที่ กม.92+439 (แยกตาลาน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/04/2565 413/จ/65/182 แขวงทางหลวงอยุธยา
6 จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ในทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.90+000 - กม.93+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,295 ตร.ม. 09/05/2565 413/จ/65/193 แขวงทางหลวงอยุธยา
7 จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริบ (Solar Cell) ชนิด 2 ดวงโคม ในทางหลวงหมายเลข 3412 ตอน อยุธยา - บางบาล ที่ กม.16+530 (แยกวัดกอไผ่) จำนวน 2 ต้น 08/04/2565 413/จ/65/175 แขวงทางหลวงอยุธยา
8 จ้างเหมาทำงานทาสีน้ำมัน ขาว-ดำ (CURB CONCRTET APPROACH CONCRETE BARRIER) ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับบางปะอิน - หนองแค ระหว่าง กม.53+680 - กม.79+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 3,642 ตร.ม. 04/04/2565 413/จ/65/163 แขวงทางหลวงอยุธยา
9 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 58 ตัน 31/03/2565 413/60/65/160 แขวงทางหลวงอยุธยา
10 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว โดยใช้เสาไฟกิ่งเดี่ยวและฐานไฟเดิมที่แขวงฯ มีอยู่ ในทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ-เสนา ระหว่าง กม.12+010 - กม.12+400 (ร่องกลาง ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 8 ต้น 31/03/2565 413/จ/65/158 แขวงทางหลวงอยุธยา
11 จ้างเหมาทำงานตีเส้นจราจรทางม้าลาย ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ในเส้นทางควบคุมของแขวงทางหลวงอยุธยา ปริมาณงาน 869 ตร.ม. 15/03/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
12 จ้างเหมาทำงานทาสีราวสะพาน ด้วยสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ ในทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บ้านหว้า - อุทัย ที่ กม.6+248 (สะพานข้ามแยกอุทัย) ปริมาณงาน 2,619 ตร.ม. 09/03/2565 413/จ/65/148 แขวงทางหลวงอยุธยา
13 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ที่ กม.5+990 (สะพานคลองบ้านเลน) (กลับเข้ากรุงเทพ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/01/2565 ประกาศผู้ชนะ อย./e/30/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
14 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายแนะนำทางม้าลาย ในเส้นทางควบคุมของแขวง จำนวน 60 ชุด 07/03/2565 413/จ/65/147 แขวงทางหลวงอยุธยา
15 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายหลัก กม.ย่อย ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน - โคกแดง ระหว่าง กม.48+242 - กม.75+243 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 18.27 ตร.ม. 28/02/2565 413/จ/65/137 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 241 รายการ