f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 25/05/2563 ประกาศผู้ชนะ 264 แขวงทางหลวงอยุธยา
2 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน วังน้อย-ทางแยกต่างระดับอยุธยา,ทางแยกต่างระดับอยุธยา-อยุธยา ระหว่าง กม.15+830-กม.17+185 (เป็นแห่งๆ) ,กม.17+490-กม.18+290(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 28 ต้น 27/04/2563 ราคากลาง-งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างฯ ครั้งที่ 2 แขวงทางหลวงอยุธยา
3 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 30/04/2563 413/60/63/243 แขวงทางหลวงอยุธยา
4 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 29/04/2563 413/60/63/237 แขวงทางหลวงอยุธยา
5 จ้างเหมาทำงานทาสีโครงสร้างสะพาน ด้วยสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+500 16/04/2563 413/จ/63/221 แขวงทางหลวงอยุธยา
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพานในสะพาน ทางหลวงหมายเลข 347 (สะพานทุ่งมะขามหย่อง)ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ eb-24-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพานในสะพาน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรงค์)ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 ประกาศผล-eb-23-63- ทล. 309 -งบจังหวัด แขวงทางหลวงอยุธยา
8 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 309ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน วังน้อย-ทางแยกต่างระดับอยุธยา,ทางแยกต่างระดับอยุธยา -อยุธยา ระหว่าง กม.15+830-กม.17+185 (เป็นแห่งๆ),กม.17+490-กม.18+290(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 28 ต้น 03/04/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ eb-20-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
9 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0102 ตอน อยุธยา-นครหลวง ตอน 3 ระหว่าง กม.25+200-กม.25+600,กม.26+100-กม.26+600 ปริมาณงาน 11 ต้น 03/04/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ eb-19-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
10 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน บางปะอิน-อยุธยา-อยุธยา-นครหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.11+200-กม.14+000,กม.14+000-กม.16+310 ปริมาณงาน 4,685 ตร.ม. 03/04/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ อย.-eb-17-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
11 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 32 ,ทางหลวงหมายเลข 308, ทางหลวงหมายเลข 356 ปริมาณงาน 3 แห่ง 03/04/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ eb-16-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
12 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0300 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์-หนองแค ตอน 2 ระหว่าง กม.53+400-กม.68+700(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1,520 ม. 03/04/2563 ประกาศผล eb-12-63-งานราวกันอันตราย ทล.1 แขวงทางหลวงอยุธยา
13 แอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 171 ตัน 10/04/2563 413/60/63/211 แขวงทางหลวงอยุธยา
14 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 70 ตัน 09/04/2563 413/60/63/210 แขวงทางหลวงอยุธยา
15 งานจ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0102 ตอน อยุธยา-นครหลวง ที่ กม.16+230 (หน้าวัดสุทธิรุจิราราม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 ประกาศผล- eb-22-63 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 96 รายการ