f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟ 25.00 M. HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 400 WATTS ในทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ระหว่าง กม.21+550 - กม.21+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/09/2564 413/จ/64/248 แขวงทางหลวงอยุธยา
2 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนหัวไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริบ (Solar Cell) บนเสาไฟแบบสูง (Mast Arm) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ที่ กม.3+950 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/09/2564 413/จ/64/247 แขวงทางหลวงอยุธยา
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 31/08/2564 413/60/64/244 แขวงทางหลวงอยุธยา
4 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 30/08/2564 413/60/64/243 แขวงทางหลวงอยุธยา
5 จ้างเหมาทำงานติดตั้งหลักล้มลุก ขนาด 8x75 ซม. ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ที่ กม.53+756 (ด้านขวาทาง), ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ที่ กม.18+500 (ด้านซ้ายทาง), กม.18+882 (ต่างระดับอยุธยา) ปริมาณงาน 60 อัน 21/07/2564 413/จ/64/230 แขวงทางหลวงอยุธยา
6 จ้างเหมาทำงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ระหว่าง กม.20+643 - กม.49+141 (บริเวณร่องกลางและไหล่ทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 398,294.11 ตร.ม. 15/07/2564 413/จ/64/226 แขวงทางหลวงอยุธยา
7 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 59 ตัน 14/07/2564 413/60/64/225 แขวงทางหลวงอยุธยา
8 จ้างเหมาทำงานยกระดับความสงราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.58+170 - กม.59+370 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1,176 เมตร 13/07/2564 413/จ/64/224 แขวงทางหลวงอยุธยา
9 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 02/07/2564 413/35/64/24 แขวงทางหลวงอยุธยา
10 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างไฮแมชพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - ยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+500 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 2 ต้น 30/06/2564 413/จ/64/211 แขวงทางหลวงอยุธยา
11 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง กม.5+466-กม.6+606 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย และ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/06/2564 เผยแพร่ราคากลาง-งานไฟฟ้า ทล.309 - งบจังหวัด แขวงทางหลวงอยุธยา
12 จ้างเหมาทำงานยกระดับความสูงราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.59+385 - กม.60+770 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1,326 เมตร 22/06/2564 413/จ/64/205 แขวงทางหลวงอยุธยา
13 จ้างเหมาทำงานติดตั้งหลักล้มลุกพร้อมติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ที่ กม.5+700 (สะพานข้ามแยก) จำนวน 162 อัน 21/06/2564 413/จ/64/203 แขวงทางหลวงอยุธยา
14 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 21/06/2564 413/60/64/202 แขวงทางหลวงอยุธยา
15 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 15/06/2564 413/60/64/199 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 168 รายการ