f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา-นครหลวง ระหว่าง กม.16+310-กม.26+612 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,590 ตร.ม.) 17/11/2563 เผยแพร่ประกาศเชิญชวน-เครื่องหมายจราจร ทล.32 แขวงทางหลวงอยุธยา
2 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.59+344-กม.71+360 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,088 ม.) 16/11/2563 เผยแพร่ราคากลาง-งานปรับปรุงจุดเสี่ยง ทล.1 ตอน 1 แขวงทางหลวงอยุธยา
3 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย-ทางแยกต่างระดับอยุธยา ตอน 3 จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.4+026-กม.5+406 ปริมาณงาน 1 แห่ง (24 ต้น) 16/11/2563 เผยแพร่ประกาศเชิญชวน-งานไฟฟ้า ทล.309 ตอน 3 แขวงทางหลวงอยุธยา
4 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ตอน 3 จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.21+985 - กม.22+875 ปริมาณงาน1 แห่ง (10 ต้น) 16/11/2563 เผยแพร่-งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.347ตอน3 แขวงทางหลวงอยุธยา
5 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ตอน 10 จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.16+500-กม.17+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 15 ต้น ) 13/11/2563 ประกาศเชิญชวน ไฟฟ้า ทล.32 ตอน 10 แขวงทางหลวงอยุธยา
6 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 13 จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.76+300-กม.77+300,กม.77+600-กม.79+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 26 ต้น) 11/11/2563 เผยแพร่ประกาศเชิญชวน อย./e/18/2564 แขวงทางหลวงอยุธยา
7 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน-อยุธยา ตอน 6 จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ กม.5+864 (สะพานคลองจิก) (กลับเข้าอยุธยา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2563 แก้ไข การประกาศราคากลาง ทล.32 ตอน 6 แขวงทางหลวงอยุธยา
8 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน-อยุธยา ตอน 4 จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.4+040-กม.4+590 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2563 ราคากลาง-โครงการยกระดับ ทล.32 ตอน 4 แขวงทางหลวงอยุธยา
9 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน-อยุธยา ตอน 5 จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ กม.5+780 (สะพานคลองจิก)(กลับเข้ากรุงเทพฯ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2563 ราคากลาง - โครงการยกระดับ ทล.32 ตอน 5 แขวงทางหลวงอยุธยา
10 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ตอน 7 จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.24+295-กม.26+612 (ทางขนาน ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง)(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (93 ต้น) 06/11/2563 เผยแพร่ประกาศเชิญชวน -งานไฟฟ้า ทล.32ตอน7 แขวงทางหลวงอยุธยา
11 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน-อยุธยา ตอน 3 จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ กม.12+710 (สะพานคลองโพธิ์)(กลับเข้ากรุงเทพฯ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/11/2563 ประกาศเลขที่ อย./e/9/2564 แขวงทางหลวงอยุธยา
12 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน-อยุธยา ตอน 2 ที่ กม.10+161 (สะพานคลองจระเข้)(กลับเข้าอยุธย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/11/2563 ราคากลาง-โครงการยกระดับความปลอดภัย ทล.32 ตอน 2 แขวงทางหลวงอยุธยา
13 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน-อยุธยา ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ กม.10+107 (สะพานคลองจระเข้)(กลับเข้ากรุงเทพฯ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/11/2563 ราคากลาง-โครงการยกระดับความปลอดภัยฯ ทล.32 ตอน 1 แขวงทางหลวงอยุธยา
14 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 4 จ. พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.62+400 - กม.63+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 8 ต้น ) 06/11/2563 ราคากลาง -ไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.1 ตอน 4 แขวงทางหลวงอยุธยา
15 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.65+000-กม.66+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 9,500 ตร.ม. 05/11/2563 ประกาศเลขที่ อย./e/ 8 /2564 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 125 รายการ