f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) 30/09/2563 - แขวงทางหลวงอยุธยา
2 ประกาศผลผู้ชนะได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 08/07/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
3 ประกาศผลผู้ชนะได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ที่ 2 07/04/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
4 ประกาศผู้ชนะได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ที่4 08/01/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
5 ประกาศผลผู้ชนะได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ที่ 4 03/10/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ