f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565 11/10/2565 - แขวงทางหลวงอยุธยา
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 07/07/2565 - แขวงทางหลวงอยุธยา
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565 26/04/2565 - แขวงทางหลวงอยุธยา
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564 08/02/2565 - แขวงทางหลวงอยุธยา
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง เดือน กันยายน 2564 30/09/2564 - แขวงทางหลวงอยุธยา
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564) 11/08/2564 - แขวงทางหลวงอยุธยา
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 09/04/2564 - แขวงทางหลวงอยุธยา
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) 06/01/2564 - แขวงทางหลวงอยุธยา
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) 30/09/2563 - แขวงทางหลวงอยุธยา
10 ประกาศผลผู้ชนะได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 08/07/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
11 ประกาศผลผู้ชนะได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ที่ 2 07/04/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
12 ประกาศผู้ชนะได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ที่4 08/01/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
13 ประกาศผลผู้ชนะได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ที่ 4 03/10/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ