f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 18/07/2565 413/60/65/241 แขวงทางหลวงอยุธยา
2 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทล.309ตอน วังน้อย-ทางแยกต่างระดับอยุธยา,ทางแยกต่างระดับอยุธยา-อยุธยา,อยุธยา-บางเสด็จ ระหว่าง กม.0+000-กม.17+250(เป็นช่วงๆ),กม.17+250-กม.20+850(เป็นช่วงๆ),กม.24+637-กม.29+948(เป็นช่วงๆ) 26/01/2565 สัญญาเลขที่ อย.12/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ