f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ปีดเบี่ยงการจราจรทางขนาน วันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
ลงวันที่ 21/06/2566

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วยแขวงทางหลวงอยุธยา โดยโครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข ๑ บริเวณ บ.ชะแมบ (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา จากการประชุมสาธารณูปโภคติดชัดงานก่อสร้างครั้งที่ ๔ ได้มติที่ประชุมจากทาง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาวังน้อย จะเข้าพาดสาย รื้อเสาเดิมช่วงที่เหลือ (ฝั่งขาเข้า กทม.) ช่วง กม. ๗๒+๓๐๐ - ๗๑+๕๐๐ (ด้านขวาทาง) ดำเนินการดับไฟ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ และจะดำเนินการย้ายแนวเสา
ไฟฟ้าบริเวณดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องปีดเบี่ยงการจราจรทางขนาน วันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ในระหว่างการดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก
แขวงทางหลวงอยุธยาต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้และขอได้โปรดปฏิบัติตามป้ายเตือน และใช้ความระมัดระวังขณะผ่านบริเวณโครงการ

#สายด่วนกรมทางหลวง 1586
#กรมทางหลวง
#แขวงทางหลวงอยุธยา


'