f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
ลงวันที่ 07/05/2562

ในวันเสาร์ที่  4  พฤษภาคม  2562  แขวงทางหลวงอยุธยาร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค  โดยร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ทำบุญตักบาตรและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย    ณ  วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

'