f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม
ลงวันที่ 25/05/2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิด
การจัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม พร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล
นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นายสุนทร แก้วศรีใส ผอ.ขท.อยุธยา นายจำเนียร บุญเพ็ง รอ.ขท.(ป) อยุธยา
นายจิรวัฒน์ ชอบทำดี ชม.ขท.พระนครศรีอยุธยา ที่ 1 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอยุธยา
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม
ณ ทางหลวงหมายเลข 309 บริเวณเจดีย์วัดสามปลื้ม


'