ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมสำหรับการประชุมทางไกลผ่านระบบ web Conference 20/09/2562 231,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 17/09/2562 82,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18/09/2562 11,250,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสารอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 17/09/2562 43,357,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 05/09/2562 17,976.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. จ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้า 03/09/2562 90,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ซื้อวัสดุสำนักงาน 03/09/2562 15,564.22 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 02/09/2562 1,401,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 31/05/2562 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 04/04/2562 73,821.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 03/04/2562 8,881.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2,3 กรมทางหลวง 01/02/2562 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 66 รายการ 01/02/2562 4,182,845.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. การจัดซื้อน้ำดื่ม 29/01/2562 2,166.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 22/01/2562 4,690,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 21 รายการ