f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 30/03/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0300 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์-หนองแค ระหว่าง กม.59+950-กม.60+750 ปริมาณงาน 9 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 30/03/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0300 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์-หนองแค ตอน 2 ระหว่าง กม.53+400-กม.68+700 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1,520 ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 30/03/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม0101,0102 ตอน วังน้อย-ทางแยกต่างระดับอยุธยา,ทางแยกต่างระดับอยุธยา-อยุธยา ระหว่าง กม.15+830-กม.17+185 (เป็นแห่งๆ) ,กม.17+490-กม.18+290(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 28 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 30/03/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0102 ตอน อยุธยา-นครหลวง ตอน 3 ระหว่าง กม.25+200-กม.25+600,กม.26+100-กม.26+600 ปริมาณงาน 11 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 30/03/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล.309ตอนควบคุม0101ตอนวังน้อย-ทางแยกต่างระดับอยุธยา ที่ กม.5+749,กม.11+862,กม.12+493,กม.13+900 ทล.309ตอนควบคุม0102ตอนทางแยกต่างระดับอยุธยา-อยุธยา ที่ กม.17+986,กม.18+492,กม.19+455ปริมาณงาน7แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 30/03/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล.32ตอนควบคุม0102ตอนอยุธยา-นครหลวง ระหว่าง กม.18+600-กม.19+450(เป็นแห่งๆ),ทล.308ตอนควบคุม0100ตอนทางเข้าบางปะอิน ที่ กม.5+720,ทล.356ตอนควบคุม0100ตอนบ้านหว้า-ปากกราน ที่ กม.1+380ปริมาณงาน3แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 30/03/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 308 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.0+000-กม.5+985 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 4,555 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 30/03/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล.309ตอนควบคุม0101ตอนวังน้อย-ทางแยกต่างระดับอยุธยา ที่ กม.5+749,กม.11+862,กม.12+493,กม.13+900 ทล.309ตอนควบคุม0102ตอนทางแยกต่างระดับอยุธยา-อยุธยา ที่ กม.17+986,กม.18+492,กม.19+455ปริมาณงาน7แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
19 30/03/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0300 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์-หนองแค ตอน 2 ระหว่าง กม.53+400-กม.68+700 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1,520 ม. เปลี่ยนแปลงแผน
20 30/03/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล.32ตอนควบคุม0102ตอนอยุธยา-นครหลวง ระหว่าง กม.18+600-กม.19+450(เป็นแห่งๆ),ทล.308ตอนควบคุม0100ตอนทางเข้าบางปะอิน ที่ กม.5+720,ทล.356ตอนควบคุม0100ตอนบ้านหว้า-ปากกราน ที่ กม.1+380ปริมาณงาน3แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 11 ถึง 20 จาก 78 รายการ