f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 06/06/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา-นครหลวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+2000 เป็นช่วงๆ ,ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอนท้ายเกาะ-เสนา ระหว่าง กม.11+556 - กม.35+485 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 678,124 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 28/05/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา จัดซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 274 ตัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 22/05/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+500 (เป็นแห่งๆ) , ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+550 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 208 ต้น ยกเลิกแผน
14 10/05/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน ถึงตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 44 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 30/04/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+500 (เป็นแห่งๆ) , ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+550 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 208 ต้น เปลี่ยนแปลงแผน
16 29/04/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา งานปาดแต่ง ทางหลวงหมายเลข 3603 ตอน สามเรือน - กลางวังแดง ระหว่าง กม.3+900 - กม.4+080 ปริมาณงาน 1,620 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 29/04/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+500 (เป็นแห่งๆ) , ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+550 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 208 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 28/03/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน ถึง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 44 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 21/03/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0300 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 1 ระหว่าง กม.67+320 - กม.67+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 21/03/2562 แขวงทางหลวงอยุธยา งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0300 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 3 ระหว่าง กม.76+000 - กม.77+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 37 รายการ