f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาทำงานทาสีน้ำมัน Marking ขาว-ดำ ราวสะพานเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.4+978 - กม.5+784 (สะพานข้ามรถไฟ) ปริมาณงาน 1,625 ตร.ม. 11/01/2564 413/จ/64/108 แขวงทางหลวงอยุธยา
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 13/01/2564 413/60/64/1 แขวงทางหลวงอยุธยา
108 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างไฮแมชพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ระหว่าง กม.21+550 - กม.21+860 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/01/2564 413/จ/64/106 แขวงทางหลวงอยุธยา
109 จ้างเหมาทำงานตัดหญ้าและถางป่า ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.19+200 - กม.26+612 (บริเวณไหล่ทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/01/2564 413/จ/64/105 แขวงทางหลวงอยุธยา
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 06/01/2564 413/60/64/98 แขวงทางหลวงอยุธยา
111 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา-อยุธยา ระหว่าง กม.11+300-กม.20+850 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,175 ตร.ม.) 08/02/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องหมายจราจร ทล.309 แขวงทางหลวงอยุธยา
112 จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก สาย 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์-หนองแค ระหว่าง กม.53+700-กม.54+550 (ทางขนาน),สาย 32 ตอน บางปะอิน-อยุธยา ที่ กม.0+500 (ต่างระดับบางปะอิน),ทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บ้านหว้า-ปากกราน ระหว่าง กม.0+800-กม.0+ 08/01/2564 413/จ/64/103 แขวงทางหลวงอยุธยา
113 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 08/01/2564 413/45/64/102 แขวงทางหลวงอยุธยา
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/01/2564 413/60/64/101 แขวงทางหลวงอยุธยา
115 จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก สาย 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา-อยุธยา ที่ กม.20+320 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง),สาย 3263 ตอน อยุธยา-ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.0+000-กม.0+500 (สะพานวัดกษัตราฯ),ที่ กม.17+000 ปริมาณงาน 701.47 ตร.ม. 07/01/2564 413/จ/64/100 แขวงทางหลวงอยุธยา
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ 07/01/2564 413/60/64/99 แขวงทางหลวงอยุธยา
117 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.16+310-กม.26+612 (ทางขนาน) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,920 ตร.ม.) 08/02/2564 ประกาศผู้ชนะ เครื่องหมายจราจร ทล.32 แขวงทางหลวงอยุธยา
118 จ้างเหมาทำงานทาสีน้ำมันขาว-ดำ CONCRETE BARRIER และ APPROACH CONCRETE BARRIER ในทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์ - ลำตาเสา ระหว่าง กม.22+000 - กม.27+934 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1,425 ตร.ม. 06/01/2564 413/จ/64/97 แขวงทางหลวงอยุธยา
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/01/2564 413/60/64/96 แขวงทางหลวงอยุธยา
120 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 05/01/2564 413/70/64/95 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 106 ถึง 120 จาก 436 รายการ