f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 21/01/2564 413/60/64/122 แขวงทางหลวงอยุธยา
92 จ้างเหมาติดตั้งฝาล็อคนิรภัยเสาไฟฟ้าแสงสว่างไฮแมช ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+500 บริเวณต่างระดับบางปะอิน ปริมาณงาน 26 ชุด 20/01/2564 413/จ/64/120 แขวงทางหลวงอยุธยา
93 จ้างเหมาดำเนินการซ่อมเครื่องนับเวลาถอยหลังไฟสัญญาณจราจร (TRAFFIC COUNTDOWN DISPLAY) ขนาด 96x57 ซม. พร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา กม.8+880 บริเวณสี่แยกเทศบาล ตำบลบ้านสร้าง ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2564 413/จ/64/119 แขวงทางหลวงอยุธยา
94 จ้างเหมาทำงานรื้อเปลี่ยนคอนกรีตอัดแรง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+530 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2564 413/จ/64/1 (แก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน) แขวงทางหลวงอยุธยา
95 จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนเสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร กิ่งเดี่ยว พร้อมโคมไฟฟ้า 250 วัตต์ และฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ที่ กม.35+000 บริเวณร่องกลาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2564 413/จ/64/6 แขวงทางหลวงอยุธยา
96 จ้างเหมาทำงานติดตั้งหลักล้มลุกพร้อมติดแผ่นสะท้อนแสงแถบคาด 3 แถบ ขนาด ?8x75 ซม. ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ที่ กม.27+700 (บริเวณจุดกลับรถ) ปริมาณงาน 60 ต้น 15/01/2564 413/จ/64/115 แขวงทางหลวงอยุธยา
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/01/2564 413/60/64/117 แขวงทางหลวงอยุธยา
98 จ้างเหมาทำงานทาสีน้ำพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา-อยุธยา ระหว่าง กม.20+510 (สะพานสมเด็จพระเอกาทศรถ) ปริมาณงาน 2,902.53 ตร.ม. 18/01/2564 413/จ/64/116 แขวงทางหลวงอยุธยา
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 14/01/2564 413/60/64/114 แขวงทางหลวงอยุธยา
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/01/2564 413/60/64/113 แขวงทางหลวงอยุธยา
101 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3,000 ลิตร 15/01/2564 413/35/64/9 แขวงทางหลวงอยุธยา
102 จ้างเหมาทำงานถางป่า ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ระหว่าง กม.20+643 - กม.49+141 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บ้านหว้า - ปากกราน ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+401 (เป็นช่วงๆ) (บริเวณร่องกลางและไหล่ทาง) ปริมาณงาน 61,500 ตร.ม. 12/01/2564 - แขวงทางหลวงอยุธยา
103 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างไฮแมชพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.54+600 - กม.55+100 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 40 โคม 13/01/2564 413/จ/64/112 แขวงทางหลวงอยุธยา
104 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 14/01/2564 413/35/64/8 แขวงทางหลวงอยุธยา
105 จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง 4.00 ม. (แบบใช้พลังงานโซล่าเซลล์ ขนาด 60 วัตต์) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ที่ กม.62+000,ที่ กม.63+300, ที่ กม.67+300, ที่ กม.77+300 ปริมาณงาน 8 ต้น 12/01/2564 413/จ/64/109 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 91 ถึง 105 จาก 436 รายการ