f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/02/2564 413/60/64/133 แขวงทางหลวงอยุธยา
77 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3,000 ลิตร 05/02/2564 413/35/64/11 แขวงทางหลวงอยุธยา
78 จ้างเหมาทำงานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน-อยุธยา,อยุธยา-นครหลวง ที่ กม.4+000,กม.6+200,กม.8+750,กม.13+170,กม.25+700 (ด้านขาวทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/02/2564 413/จ/64/131 แขวงทางหลวงอยุธยา
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/02/2564 413/60/64/132 แขวงทางหลวงอยุธยา
80 ซื้อน้ำมันดีเซลหมนุเร็วบี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 04/02/2564 413/35/64/10 แขวงทางหลวงอยุธยา
81 จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน-อยุธยา ระหว่าง กม.0+000-กม.1+800 (ด้านซ้ายทาง), กม.5+000-กม.25+000 (เป็นแห่งๆ), ทางหลวงหมายเลข 3412 ตอน อยุธยา-บางบาล ระหว่าง กม.2+900 - กม.3+350 ปริมาณงาน 723.66 ต 02/02/2564 - แขวงทางหลวงอยุธยา
82 จ้างเหมาทำงานซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ที่ กม.57+440 (ด้านขาออก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/01/2564 413/จ/64/8 แขวงทางหลวงอยุธยา
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/01/2564 413/60/64/128 แขวงทางหลวงอยุธยา
84 เช่าเครื่องถ่ายเอสารรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม - กันยายน 2564 จำนวน 1 เครื่อง 26/01/2564 413/-/64/7 แขวงทางหลวงอยุธยา
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 25/01/2564 413/40/64/6 แขวงทางหลวงอยุธยา
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 25/01/2564 413/60/64/127 แขวงทางหลวงอยุธยา
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/01/2564 413/60/64/126 แขวงทางหลวงอยุธยา
88 จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งป้ายหลัก กม.ย่อย ในทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ระหว่าง กม.20+643 - กม.49+141 (บริเวณร่องกลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/01/2564 413/จ/64/125 แขวงทางหลวงอยุธยา
89 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 258 ตัน 22/01/2564 413/60/64/124 แขวงทางหลวงอยุธยา
90 ซื้อสัญญาณไฟเตือนกระพริบซ้าย-ขวา ขนาด 60x30 ซม. สีเหลือง จำนวน 4 ชุด 21/01/2564 ประกาศยกเลิกผู้ชนะ บริษัท เอ็ม พลัสฯ แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 76 ถึง 90 จาก 436 รายการ