f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาทำงานยกระดับความสูงราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.78+000 - กม.79+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 894 เมตร 01/03/2564 413/จ/64/146 แขวงทางหลวงอยุธยา
62 ซื้อแอฟัลต์ตอนกรีต จำนวน 30 ตัน 25/02/2564 413/60/64/145 แขวงทางหลวงอยุธยา
63 ซื้อวัสดุและอุปกณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 19/02/2564 413/45/64/144 แขวงทางหลวงอยุธยา
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย) 17/02/2564 413/60/64/3 แขวงทางหลวงอยุธยา
65 จ้างเหมาทำงานติดตั้งการ์เรล ทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บ้านหว้า - ภาชี ระหว่าง กม.14+580 - กม.14+900 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 268 เมตร 17/02/2564 413/จ/64/143 แขวงทางหลวงอยุธยา
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 17/02/2564 413/60/64/142 แขวงทางหลวงอยุธยา
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 09/02/2564 413/60/64/137 แขวงทางหลวงอยุธยา
68 จ้างเหมาทำงานติดตั้งเป้าสะท้อนแสงขนาด 0.10x0.15 ม. (ชนิด MICROPRISMATIC) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา, อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+612 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 2,210 อัน 16/02/2564 413/จ/64/141 แขวงทางหลวงอยุธยา
69 จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างความสูง 4.00 ม. (แบบใช้พลังงานโซล่าเซลล์ ขนาด 60 วัตต์) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ที่ กม.16+230 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 6 ต้น 10/02/2564 413/จ/64/140 แขวงทางหลวงอยุธยา
70 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 59 ตัน 10/02/2564 413/60/64/139 แขวงทางหลวงอยุธยา
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 10/02/2564 413/60/64/138 แขวงทางหลวงอยุธยา
72 จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์-ทางแยกต่างระดับวังน้อย-ทางแยกต่างระดับวังน้อย-ลำตาเสา ระหว่าง กม.25+776 - กม.26+476 ปริมาณงาน 352.22 ตร.ม. 09/02/2564 413/จ/64/136 แขวงทางหลวงอยุธยา
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ 08/02/2564 413/60/64/135 แขวงทางหลวงอยุธยา
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ (งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย) 08/02/2564 413/60/64/2 แขวงทางหลวงอยุธยา
75 จ้างเหมาทำงานติดตั้งหลักล้มลุกพร้อมติดแผ่นสะท้อนแสง แถบคาด 3 แถบ ขนาด ศก.8"x75 ซม. ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ที่ กม.1+800 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 83 อัน 08/02/2564 413/จ/64/134 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 61 ถึง 75 จาก 436 รายการ