f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/03/2564 413/60/64/160 แขวงทางหลวงอยุธยา
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/03/2564 413/60/64/159 แขวงทางหลวงอยุธยา
48 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 8 ตัน 12/03/2564 413/60/64/157 แขวงทางหลวงอยุธยา
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 10/03/2564 413/60/64/155 แขวงทางหลวงอยุธยา
50 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 10/03/2564 413/60/64/154 แขวงทางหลวงอยุธยา
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 09/03/2564 413/60/64/153 แขวงทางหลวงอยุธยา
52 ซื้อน้ำมันแก๊สโซออล์ 91 จำนวน 3,000 ลิตร 11/03/2564 413/35/64/13 แขวงทางหลวงอยุธยา
53 น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 10/03/2564 413/35/64/12 แขวงทางหลวงอยุธยา
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 08/03/2564 413/60/64/4 แขวงทางหลวงอยุธยา
55 ซื้อแอสฟัลท์ผสมเสร็จ จุ 20 กก. จำนวน 600 ถุง 03/03/2564 413/60/64/151 แขวงทางหลวงอยุธยา
56 จ้างเหมาทำงานซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ที่ กม..56+240 (ด้านขาเข้า) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/03/2564 413/จ/64/10 แขวงทางหลวงอยุธยา
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/03/2564 413/60/64/150 แขวงทางหลวงอยุธยา
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 02/03/2564 413/60/64/149 แขวงทางหลวงอยุธยา
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 02/03/2564 413/60/64/148 แขวงทางหลวงอยุธยา
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/03/2564 413/60/64/147 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 46 ถึง 60 จาก 436 รายการ