f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
406 จ้างเหมาทำงานปาดแต่ง ทางหลวงหมายเลข 3603 ตอน สามเรือน - กลางวังแดง ระหว่าง กม.4+800 - กม.4+980 ปริมาณงาน 1,620 19/06/2562 ประกาศผลผู้ชนะ-งานปาดแต่ง ทางหลวงหมายเลข 3603 แขวงทางหลวงอยุธยา
407 จ้างเหมาทำงานตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา-นครหลวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+200 เป็นช่วงๆ ,ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอนท้ายเกาะ-เสนา ระหว่าง กม.11+556 - กม.35+485 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 678,124 ตร.ม 06/06/2562 413/จ/62/217 แขวงทางหลวงอยุธยา
408 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 274 ตัน 28/05/2562 413/60/62/211 แขวงทางหลวงอยุธยา
409 งานปาดแต่ง ทางหลวงหมายเลข 3603 ตอน สามเรือน - กลางวังแดง ระหว่าง กม.3+900 - กม.4+080 ปริมาณงาน 1,620 ตร.ม. 04/06/2562 ประกาศผลผู้ชนะ-งานปาดแต่ง ทางหลวงหมายเลข 3603 แขวงทางหลวงอยุธยา
410 งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสร้างความปลอดภัย บริเวณถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน ถึง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 44 ต้น 12/06/2562 ประกาศฯที่ อย.eb-31-2562 ประกาศผู้ชนะ แขวงทางหลวงอยุธยา
411 จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ในทางหลวงหมายเลข 3467 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ ระหว่าง กม.9+400 - กม.19+556 ปริมาณงาน 1,000 อัน 30/04/2562 413/จ/62/195 แขวงทางหลวงอยุธยา
412 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.7+040 - กม.8+115 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2562 413/จ/62/194 แขวงทางหลวงอยุธยา
413 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.7+040 - กม.8+115 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 12 ต้น 27/03/2562 413/จ/62/162 แขวงทางหลวงอยุธยา
414 งานติดตั้ง INSTALLATION W-BEAM GUARDRAIL APPROACH TYPE -1 ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.14+000 - กม.26+612 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 60.00 เมตร 28/03/2562 413/จ/62/165 แขวงทางหลวงอยุธยา
415 งานติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ในทางหลวงหมายเลข 3063 ตอน บ่อโพง - โคกมะลิ ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+806 ปริมาณงาน 669 อัน 27/03/2562 - แขวงทางหลวงอยุธยา
416 งานทาสีโครงสร้างสะพานด้วยสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ระหว่าง กม.20+190 - กม.20+830 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง ปริมาณงาน 5,469.50 ตร.ม. 25/03/2562 413/จ/62/159 แขวงทางหลวงอยุธยา
417 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 3 ระหว่าง กม.76+000 - กม.77+000 (เป็นช่วง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2562 413/จ/62/5 แขวงทางหลวงอยุธยา
418 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0300 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 1 ระหว่าง กม.67+320 - กม.67+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2562 413/จ/62/4 แขวงทางหลวงอยุธยา
419 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0300 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.74+400-กม.75+500 ปริมาณงาน 12 ต้น 13/05/2562 ประกาศผู้ชนะ เลขที่ อย.-eb-30-2562 แขวงทางหลวงอยุธยา
420 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ตอน 2 ที่ กม.2+850 (บริเวณสะพานกลับรถ), กม.6+600 (บริเวณสะพานกลับรถ) ปริมาณงาน 6,635 ตร.ม. 04/04/2562 ประกาศผู้ชนะ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 406 ถึง 420 จาก 436 รายการ