f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3056 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านหว้า - ภาชี ระหว่าง กม.14+535-กม.15+065 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -ปรับปรุงจุดเสี่ยง แขวงทางหลวงอยุธยา
62 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน วังน้อย-ทางแยกต่างระดับอยุธยา,ทางแยกต่างระดับอยุธยา-อยุธยา ระหว่าง กม.15+830-กม.17+185 (เป็นแห่งๆ) ,กม.17+490-กม.18+290(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 28 ต้น 05/05/2563 ราคากลาง-งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างฯ ครั้งที่ 2 แขวงทางหลวงอยุธยา
63 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพานในสะพาน ทางหลวงหมายเลข 347 (สะพานทุ่งมะขามหย่อง)ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ eb-24-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
64 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพานในสะพาน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรงค์)ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 ประกาศผล-eb-23-63- ทล. 309 -งบจังหวัด แขวงทางหลวงอยุธยา
65 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพานในสะพาน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรงค์) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 ร่างขอบเขต-ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อ ทล.309 แขวงทางหลวงอยุธยา
66 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 309ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน วังน้อย-ทางแยกต่างระดับอยุธยา,ทางแยกต่างระดับอยุธยา -อยุธยา ระหว่าง กม.15+830-กม.17+185 (เป็นแห่งๆ),กม.17+490-กม.18+290(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 28 ต้น 07/04/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ eb-20-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
67 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0102 ตอน อยุธยา-นครหลวง ตอน 3 ระหว่าง กม.25+200-กม.25+600,กม.26+100-กม.26+600 ปริมาณงาน 11 ต้น 07/04/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ eb-19-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
68 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0300 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์-หนองแค ระหว่าง กม.59+950 - กม.60+750 ปริมาณงาน 9 ต้น 07/04/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ eb-18-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
69 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน บางปะอิน-อยุธยา-อยุธยา-นครหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.11+200-กม.14+000,กม.14+000-กม.16+310 ปริมาณงาน 4,685 ตร.ม. 07/04/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ อย.-eb-17-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
70 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 32 ,ทางหลวงหมายเลข 308, ทางหลวงหมายเลข 356 ปริมาณงาน 3 แห่ง 07/04/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ eb-16-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
71 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0300 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์-หนองแค ตอน 2 ระหว่าง กม.53+400-กม.68+700(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1,520 ม. 07/04/2563 ประกาศผล eb-12-63-งานราวกันอันตราย ทล.1 แขวงทางหลวงอยุธยา
72 งานจ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0102 ตอน อยุธยา-นครหลวง ที่ กม.16+230 (หน้าวัดสุทธิรุจิราราม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 ประกาศผล- eb-22-63 แขวงทางหลวงอยุธยา
73 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล.309 ตอนควบคุม 0101 ตอน วังน้อย-ทางแยกต่างระดับอยุธยา ที่ กม.5+749,กม.11+862,กม.12+493,กม.13+900 ทล.309 ตอนควบคุม 0102ตอนทางแยกต่างระดับอยุธยา ที่ กม.17+986,กม.18+492,กม.19+455 ปริมาณงาน 7 แห่ง 08/04/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ eb-21-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
74 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน บางปะอิน-อยุธยา,อยุธยา-นครหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.11+200-กม.14+000,กม.14+000-กม.16+310 ปริมาณงาน 4,685 ตร.ม. 07/04/2563 เผยแพร่ราคากลาง-เครื่องหมายจราจร ทล.32ตอน1 แขวงทางหลวงอยุธยา
75 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3412 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางบาล-ผักไห่ ระหว่าง กม.23+990-กม.25+600 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 47 ต้น 03/04/2563 ประกาศชิญชวน ที่ อย.-eb-14-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 61 ถึง 75 จาก 105 รายการ