f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานจ้างเหมาทำงานยกระดับความสูงราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.78+000 - กม.79+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 894 เมตร 01/03/2564 413/จ/64/146 แขวงทางหลวงอยุธยา
107 ซื้อแอฟัลต์ตอนกรีต จำนวน 30 ตัน 25/02/2564 413/60/64/145 แขวงทางหลวงอยุธยา
108 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา-อยุธยา ระหว่าง กม.11+300-กม.20+850 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,175 ตร.ม.) 08/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องหมายจราจร ทล.309 แขวงทางหลวงอยุธยา
109 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.16+310-กม.26+612 (ทางขนาน) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,920 ตร.ม.) 08/01/2564 ประกาศผู้ชนะ เครื่องหมายจราจร ทล.32 แขวงทางหลวงอยุธยา
110 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.16+310-กม.26+612 (ทางขนาน)(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,920 ตร.ม.) 14/12/2563 ยกเลิกประกาศเชิญชวน อย./e/27/2564 แขวงทางหลวงอยุธยา
111 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา- อยุธยา ระหว่าง กม.11+300-กม.20+850 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,175 ตร.ม.) 14/12/2563 ยกเลิกประกาศเชิญชวน -เครื่องหมายจราจร ทล.309 แขวงทางหลวงอยุธยา
112 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานสมเด็จพระเอกาทศรถ) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/12/2563 ประกาศเชิญชวน-อย./e/26/2564- งบจังหวัด แขวงทางหลวงอยุธยา
113 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.20+802-กม.23+871 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (20 ต้น) 12/11/2563 เผยแพร่ประกาศเชิญชวน -อย.-e-25-2564 แขวงทางหลวงอยุธยา
114 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา-นครหลวง ระหว่าง กม.16+310-กม.26+612 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,590 ตร.ม.) 17/11/2563 เผยแพร่ประกาศเชิญชวน-เครื่องหมายจราจร ทล.32 แขวงทางหลวงอยุธยา
115 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.59+344-กม.71+360 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,088 ม.) 16/11/2563 เผยแพร่ประกาศเชิญชวน-ปรับปรุงจุดเสี่ยง ทล.1 ตอน 1 แขวงทางหลวงอยุธยา
116 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย-ทางแยกต่างระดับอยุธยา ตอน 3 จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.4+026-กม.5+406 ปริมาณงาน 1 แห่ง (24 ต้น) 16/11/2563 เผยแพร่ประกาศเชิญชวน-งานไฟฟ้า ทล.309 ตอน 3 แขวงทางหลวงอยุธยา
117 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ตอน 3 จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.21+985 - กม.22+875 ปริมาณงาน1 แห่ง (10 ต้น) 16/11/2563 เผยแพร่-งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.347ตอน3 แขวงทางหลวงอยุธยา
118 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ตอน 10 จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.16+500-กม.17+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 15 ต้น ) 13/11/2563 ประกาศเชิญชวน ไฟฟ้า ทล.32 ตอน 10 แขวงทางหลวงอยุธยา
119 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 13 จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.76+300-กม.77+300,กม.77+600-กม.79+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 26 ต้น) 11/11/2563 เผยแพร่ประกาศเชิญชวน อย./e/18/2564 แขวงทางหลวงอยุธยา
120 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน-อยุธยา ตอน 6 จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ กม.5+864 (สะพานคลองจิก) (กลับเข้าอยุธยา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/11/2563 แก้ไข การประกาศราคากลาง ทล.32 ตอน 6 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 106 ถึง 120 จาก 241 รายการ