f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาทำงานซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่าง, หลัก กม.คอนกรีต, ต้นชาใบข่อย 02/07/2562 ยกเลิกเอกสาร แขวงทางหลวงอยุธยา
107 จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าและแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ที่ กม.25+150 , กม.52+750 (บรอเวณทางเข้าและทางออกคู่ขนาน) โดยทำการRELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT,SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING 19/06/2562 413/จ/62/222 แขวงทางหลวงอยุธยา
108 งานซื้อ Hot Mix 14/06/2562 413/60/62/220 แขวงทางหลวงอยุธยา
109 จ้างเหมาทำงานปาดแต่ง ทางหลวงหมายเลข 3603 ตอน สามเรือน - กลางวังแดง ระหว่าง กม.4+800 - กม.4+980 ปริมาณงาน 1,620 10/06/2562 ประกาศผลผู้ชนะ-งานปาดแต่ง ทางหลวงหมายเลข 3603 แขวงทางหลวงอยุธยา
110 จ้างเหมาทำงานตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา-นครหลวง ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+200 เป็นช่วงๆ ,ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอนท้ายเกาะ-เสนา ระหว่าง กม.11+556 - กม.35+485 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 678,124 ตร.ม 04/06/2562 413/จ/62/217 แขวงทางหลวงอยุธยา
111 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 274 ตัน 28/05/2562 413/60/62/211 แขวงทางหลวงอยุธยา
112 งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+500 (เป็นแห่งๆ), ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+550 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 208 ตัน 24/04/2562 - แขวงทางหลวงอยุธยา
113 งานปาดแต่ง ทางหลวงหมายเลข 3603 ตอน สามเรือน - กลางวังแดง ระหว่าง กม.3+900 - กม.4+080 ปริมาณงาน 1,620 ตร.ม. 26/04/2562 ประกาศผลผู้ชนะ-งานปาดแต่ง ทางหลวงหมายเลข 3603 แขวงทางหลวงอยุธยา
114 งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสร้างความปลอดภัย บริเวณถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน ถึง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 44 ต้น 10/05/2562 ประกาศฯที่ อย.eb-31-2562 ประกาศผู้ชนะ แขวงทางหลวงอยุธยา
115 จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ในทางหลวงหมายเลข 3467 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ ระหว่าง กม.9+400 - กม.19+556 ปริมาณงาน 1,000 อัน 04/04/2562 413/จ/62/195 แขวงทางหลวงอยุธยา
116 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.7+040 - กม.8+115 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2562 413/จ/62/194 แขวงทางหลวงอยุธยา
117 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.7+040 - กม.8+115 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 12 ต้น 15/03/2562 413/จ/62/162 แขวงทางหลวงอยุธยา
118 งานติดตั้ง INSTALLATION W-BEAM GUARDRAIL APPROACH TYPE -1 ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.14+000 - กม.26+612 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 60.00 เมตร 15/03/2562 413/จ/62/165 แขวงทางหลวงอยุธยา
119 งานติดตั้งหมุดสะท้อนแสง ในทางหลวงหมายเลข 3063 ตอน บ่อโพง - โคกมะลิ ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+806 ปริมาณงาน 669 อัน 25/03/2562 - แขวงทางหลวงอยุธยา
120 งานทาสีโครงสร้างสะพานด้วยสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ ในทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ระหว่าง กม.20+190 - กม.20+830 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง ปริมาณงาน 5,469.50 ตร.ม. 25/03/2562 413/จ/62/159 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 106 ถึง 120 จาก 146 รายการ