f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดสะท้อนแสง 20/11/2562 413/จ/63/53 แขวงทางหลวงอยุธยา
92 จ้างเหมาทำงานทาสีโครงสร้าง Truss และเสาป้าย Overhead,Overhang 08/11/2562 413/จ/63/34 แขวงทางหลวงอยุธยา
93 จ้างเหมาทำการปรับระดับด้วยแอสฟัลต์บริเวณคอสะพาน 11/11/2562 413/จ/63/39 แขวงทางหลวงอยุธยา
94 จ้างเหมาทำการขูดไสผิวทางเดิมออก พร้อมทำการ RECYCLING แล้วทำการปูผิวแอสฟัลต์หนา 5 ซม. 11/11/2562 413/จ/63/30 แขวงทางหลวงอยุธยา
95 จ้างเหมาทำการปรับระดับด้วยแอสฟัลต์บริเวณคอสะพาน 11/11/2562 413/จ/63/30 แขวงทางหลวงอยุธยา
96 จ้างเหมาทำการปรับระดับด้วยแอสฟัลต์บริเวณคอสะพาน 11/11/2562 413/จ/63/28 แขวงทางหลวงอยุธยา
97 จ้างเหมาทำการติดตั้งหลังคาสะพานลอย 24/10/2562 413/จ/63/1 แขวงทางหลวงอยุธยา
98 ซื้อหินคลุก จำนวน 1,830 ลบ.ม. 26/08/2562 413/60/62/2 แขวงทางหลวงอยุธยา
99 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0400 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.103+779 - กม.103+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/08/2562 413/จ/62/264 แขวงทางหลวงอยุธยา
100 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา-นครหลวง ระหว่าง กม.19+100-กม.20+400(ด้านซ้ายทาง)(เป็๋นช่วงๆ)ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 27/08/2562 ประกาศผลผู้ชนะ อย./eb/32/62 -จังหวัด แขวงทางหลวงอยุธยา
101 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 127 ตัน 19/08/2562 413/60/62/262 แขวงทางหลวงอยุธยา
102 ซื้อเสาเข็ม คอร.รูปตัวไอ จำนวน 850 ต้น 21/08/2562 413/60/62/1 แขวงทางหลวงอยุธยา
103 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0400 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.103+779 - กม.103+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/08/2562 ราคากลาง-กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน แขวงทางหลวงอยุธยา
104 จ้างเหมาทำความสะอาดผิวทางด้วยรถดูดกวาดเส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงฯ แยุธยา จำนวน 300,367 ตร.ม. 05/07/2562 413/จ/62/232 แขวงทางหลวงอยุธยา
105 จ้างงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร 02/07/2562 413/จ/62/231 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 91 ถึง 105 จาก 146 รายการ