f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 32 ,ทางหลวงหมายเลข 308, ทางหลวงหมายเลข 356 ปริมาณงาน 3 แห่ง 03/04/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ eb-16-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
62 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0300 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์-หนองแค ตอน 2 ระหว่าง กม.53+400-กม.68+700(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1,520 ม. 03/04/2563 ประกาศผล eb-12-63-งานราวกันอันตราย ทล.1 แขวงทางหลวงอยุธยา
63 แอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 171 ตัน 10/04/2563 413/60/63/211 แขวงทางหลวงอยุธยา
64 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 70 ตัน 09/04/2563 413/60/63/210 แขวงทางหลวงอยุธยา
65 งานจ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0102 ตอน อยุธยา-นครหลวง ที่ กม.16+230 (หน้าวัดสุทธิรุจิราราม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 ประกาศผล- eb-22-63 แขวงทางหลวงอยุธยา
66 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล.309 ตอนควบคุม 0101 ตอน วังน้อย-ทางแยกต่างระดับอยุธยา ที่ กม.5+749,กม.11+862,กม.12+493,กม.13+900 ทล.309 ตอนควบคุม 0102ตอนทางแยกต่างระดับอยุธยา ที่ กม.17+986,กม.18+492,กม.19+455 ปริมาณงาน 7 แห่ง 03/04/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ eb-21-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
67 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน บางปะอิน-อยุธยา,อยุธยา-นครหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.11+200-กม.14+000,กม.14+000-กม.16+310 ปริมาณงาน 4,685 ตร.ม. 03/04/2563 เผยแพร่ราคากลาง-เครื่องหมายจราจร ทล.32ตอน1 แขวงทางหลวงอยุธยา
68 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 76 ตัน 07/04/2563 413/60/63/204 แขวงทางหลวงอยุธยา
69 จ้างเหมาทำงานทาสีขาว-ดำ (CURB BARRIER APPROACH CONCRELE BARRLER) 24/03/2563 413/จ/63/197 แขวงทางหลวงอยุธยา
70 จ้างเหมาผลิตป้ายเตือนและป้ายบังคับ 30/03/2563 413/จ/63/194 แขวงทางหลวงอยุธยา
71 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3412 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางบาล-ผักไห่ ระหว่าง กม.23+990-กม.25+600 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 47 ต้น 25/03/2563 ประกาศชิญชวน ที่ อย.-eb-14-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
72 งานจ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3470 ตอนควบคุม 0100 ตอน ภาชี - ท่าเรือ ที่ กม.3+280 (สี่แยกสะพานหนองกรวย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ eb-13-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
73 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3309 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางปะอิน-บางกระสั้น ระหว่าง กม.1+200-กม.6+000 ปริมาณงาน 2,450 ตร.ม. 25/03/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ อย./eb/10/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
74 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข32 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางปะอิน-อยุธยา ตอน 2 ระหว่าง กม.5+000-กม.10+700 ปริมาณงาน 5,175 ตร.ม. 25/03/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ อย./eb/11/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
75 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3056 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านหว้า-ภาชี ระหว่าง กม.13+590-กม.15+200 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 47 ต้น 25/03/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ อย.-eb-15-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 61 ถึง 75 จาก 146 รายการ