f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ที่ กม.5+990 (สะพานคลองบ้านเลน) (กลับเข้ากรุงเทพ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/01/2565 ประกาศผู้ชนะ อย./e/30/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
62 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายแนะนำทางม้าลาย ในเส้นทางควบคุมของแขวง จำนวน 60 ชุด 07/03/2565 413/จ/65/147 แขวงทางหลวงอยุธยา
63 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายหลัก กม.ย่อย ในทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน - โคกแดง ระหว่าง กม.48+242 - กม.75+243 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 18.27 ตร.ม. 28/02/2565 413/จ/65/137 แขวงทางหลวงอยุธยา
64 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บ้านหว้า - ปากกราน ระหว่าง กม.0+000-กม.2+670 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 28,555 ตร.ม. 17/02/2565 ประกาศผู้ชนะ อย.-e-35-65 แขวงทางหลวงอยุธยา
65 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 175.26 ตัน 14/02/2565 413/60/65/126 แขวงทางหลวงอยุธยา
66 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์ - ทางแยกต่างระดับวังน้อย ระหว่าง กม.25+410-กม.25+580 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2564 สัญญาเลขที่ อย.14/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
67 งานติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 32 (สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก) ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/11/2564 สัญญาเลขที่ อย.4/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
68 จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ตอน 2 ที่ กม.13+357 (สะพานคลองมะทาย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/02/2565 ประกาศผู้ชนะ อย./e/34/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
69 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง (งบจังหวัด) 08/11/2564 สัญญาเลขที่ อย.3/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
70 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,885 ตร.ม.) 12/01/2565 ประกาศผลผู้ชนะ อย./S/29/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
71 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3267 ตอน เจ้าปลุก-บางขโมด ตอน 1 ระหว่าง กม.4+468-กม.13+850 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3.170 กม. 17/12/2564 ประกาศผู้ชนะ อย./e/31/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
72 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บ้านหว้า-ปากกราน ระหว่าง กม.0+100-กม.2+670 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 28,555 ตร.ม. 12/01/2565 เผยแพร่ราคากลาง-เสริมผิว ทล.356 แขวงทางหลวงอยุธยา
73 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ตอน 2 ที่ กม.13+357 (สะพานคลองมะทาย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/01/2565 ประกาศยกเลิก อย. /e / 33 /65 แขวงทางหลวงอยุธยา
74 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ระหว่าง กม.41+180-กม.44+200 (ด้านขวาทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,676 ม.) 07/01/2565 ประกาศผู้ชนะ อย./e/32/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
75 จ้างเหมาทำงานติดตั้งการ์ดเรล พร้อมติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+500 (ต่างระดับบางปะอิน) ปริมาณงาน 180 เมตร 04/01/2565 413/จ/65/86 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 61 ถึง 75 จาก 289 รายการ