f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมาทำงานสีตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.23+800 - กม.24+200 (ด้านซ้ายทาง), กม.24+200 - กม.24+600 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 126 ตร.ม. 03/08/2563 413/จ/63/300 แขวงทางหลวงอยุธยา
47 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 30 ตัน 21/07/2563 413/60/63/295 แขวงทางหลวงอยุธยา
48 จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 32 29/06/2563 413/จ/63/282 แขวงทางหลวงอยุธยา
49 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 26/06/2563 413/60/63/281 แขวงทางหลวงอยุธยา
50 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 347 และทางหลวงหมายเลข 3263 22/06/2563 413/จ/63/279 แขวงทางหลวงอยุธยา
51 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 25/05/2563 ประกาศผู้ชนะ 264 แขวงทางหลวงอยุธยา
52 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน วังน้อย-ทางแยกต่างระดับอยุธยา,ทางแยกต่างระดับอยุธยา-อยุธยา ระหว่าง กม.15+830-กม.17+185 (เป็นแห่งๆ) ,กม.17+490-กม.18+290(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 28 ต้น 27/04/2563 ราคากลาง-งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างฯ ครั้งที่ 2 แขวงทางหลวงอยุธยา
53 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 30/04/2563 413/60/63/243 แขวงทางหลวงอยุธยา
54 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 29/04/2563 413/60/63/237 แขวงทางหลวงอยุธยา
55 จ้างเหมาทำงานทาสีโครงสร้างสะพาน ด้วยสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+500 16/04/2563 413/จ/63/221 แขวงทางหลวงอยุธยา
56 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพานในสะพาน ทางหลวงหมายเลข 347 (สะพานทุ่งมะขามหย่อง)ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ eb-24-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
57 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพานในสะพาน ทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดี-ธำรงค์)ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 ประกาศผล-eb-23-63- ทล. 309 -งบจังหวัด แขวงทางหลวงอยุธยา
58 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 309ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน วังน้อย-ทางแยกต่างระดับอยุธยา,ทางแยกต่างระดับอยุธยา -อยุธยา ระหว่าง กม.15+830-กม.17+185 (เป็นแห่งๆ),กม.17+490-กม.18+290(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 28 ต้น 03/04/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ eb-20-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
59 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0102 ตอน อยุธยา-นครหลวง ตอน 3 ระหว่าง กม.25+200-กม.25+600,กม.26+100-กม.26+600 ปริมาณงาน 11 ต้น 03/04/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ eb-19-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
60 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน บางปะอิน-อยุธยา-อยุธยา-นครหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.11+200-กม.14+000,กม.14+000-กม.16+310 ปริมาณงาน 4,685 ตร.ม. 03/04/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ อย.-eb-17-2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 46 ถึง 60 จาก 146 รายการ