f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
กิจกรรม "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" จังหวัดพระนครศรี?อยุธยา บูรณาการร่วมกันปรับปรุงทางข้ามทางม้าลาย
ลงวันที่ 19/01/2566

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2566 นายสุนทร  แก้วศรีใส  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา
พร้อมด้วยนายจำเนียร  บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ฝ่ายปฏิบัติการ,นายจิรวัฒน์  ชอบทำดี  หัวหน้าหมวดทางหลวงพระนครศรีอยุธยาที่ 1 และ นายวัชระ  ยวงลำไย หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอยุธยา  ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรี?อยุธยา จัดกิจกรรม "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" จังหวัดพระนครศรี?อยุธยา  บูรณาการร่วมกันปรับปรุงทางข้ามทางม้าลาย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์?กิจกรรมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางข้ามทางม้าลาย เพื่อเป็นการสร้างกระแสการรับรู้ และสร้างความปลอดภัยทางถนน  โดยมี นายไพรัตน์  เพชรยวน  รองผู้ว่าราชการจังหวัด?พระนครศรี?อยุธยา?เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ บริเวณถนนข้างศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค โซนโรบินสัน (ด้านข้างศาลากลางจังหวัดพระนครศรี?อยุธยา)?


'