title
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
วิสัยทัศน์ : website.vision
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นดาดฟ้าและผนังภายในบริเวณโถงบันได อาคาร 18 25/09/2562 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน จ้างที่ปรึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 333 อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน ต.หนองไผ่ - อุทัยธานี โดยวิธีคัดเลือก 15/08/2562 9,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ทางหลวงเชื่อมโยงเชียงราย-สะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน เชียงราย-อ.ขุนตาล 13/05/2562 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน จ้างที่ปรึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน ต.เมืองเก่า - อ.พนมสารคาม (กม.100+000 - กม.105+500) โดยวิธีคัดเลือก 19/03/2562 8,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน จ้างที่ปรึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 311 จุดตัดทางแยกศาลหลักเมืองถึงจุดตัดทางแยกไกรสรราชสีห์ (รวมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) จ.สิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก 19/03/2562 9,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน จ้างที่ปรึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร - ระนอง โดยวิธีคัดเลือก 19/03/2562 6,600,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน จ้างที่ปรึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางหลวงหมายเลข 101 ร้องกวาง - น่าน ตอน 2 โดยวิธีคัดเลือก 19/03/2562 8,300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน จ้างที่ปรึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ตาก - แม่สอด โดยวิธีคัดเลือก 19/03/2562 7,400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน จ้างที่ปรึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 338 สายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี โดยวิธีคัดเลือก 19/03/2562 8,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ