title
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
วิสัยทัศน์ : website.vision
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 02/07/2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 333 อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน ต.หนองไผ่ - อุทัยธานี เปลี่ยนแปลงแผน
2 01/07/2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 333 อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน ต.หนองไผ่ - อุทัยธานี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 27/03/2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ทางหลวงเชื่อมโยงเชียงราย-สะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน เชียงราย-อ.ขุนตาล เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 24/01/2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 338 สายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/01/2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 101 ร้องกวาง - น่าน ตอน 2 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 24/01/2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร - ระนอง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 24/01/2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ตาก - แม่สอด เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 24/01/2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 311 จุดตัดทางแยกศาลหลักเมืองถึงจุดตัดทางแยกไกรสรราชสีห์ (รวมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) จ.สิงห์บุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 24/01/2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน ต.เมืองเก่า - อ.พนมสารคาม (กม.100+000 - กม.105+500) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ