title
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
วิสัยทัศน์ : website.vision
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างที่ปรึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 333 อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน ต.หนองไผ่ - อุทัยธานี โดยวิธีคัดเลือก 09/07/2562 - สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
2 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ทางหลวงเชื่อมโยงเชียงราย-สะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ตอน เชียงราย-อ.ขุนตาล 03/04/2562 - สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
3 จ้างที่ปรึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน ต.เมืองเก่า - อ.พนมสารคาม (กม.100+000 - กม.105+500) โดยวิธีคัดเลือก 15/02/2562 - สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
4 จ้างที่ปรึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 311 จุดตัดทางแยกศาลหลักเมืองถึงจุดตัดทางแยกไกรสรราชสีห์ (รวมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) จ.สิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก 15/02/2562 - สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
5 จ้างที่ปรึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร - ระนอง โดยวิธีคัดเลือก 15/02/2562 - สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
6 จ้างที่ปรึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางหลวงหมายเลข 101 ร้องกวาง - น่าน ตอน 2 โดยวิธีคัดเลือก 15/02/2562 - สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
7 จ้างที่ปรึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ตาก - แม่สอด โดยวิธีคัดเลือก 15/02/2562 - สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
8 จ้างที่ปรึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 338 สายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี โดยวิธีคัดเลือก 15/02/2562 - สำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ